Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie master Handelsingenieur, Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

PersoonRol
Prof. dr. Walter Aerts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Trijntje Cornelissens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Diana De Graeve plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Steven De Haes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Dens plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Ann Jorissen secretaris
Prof. dr. Annouk Lievens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herwig Mannaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kenneth Sörensen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Koen Vandenbempt voorzitter
Prof. dr. Eddy Van de Voorde effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jacques Vanneste effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Verelst effectief stemgerechtigd lid