Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Master LIVE

PersoonRol
Prof. dr. Guy Caljon effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Delputte voorzitter
De heer Marc Demolder effectief raadgevend lid
Prof. dr. Elke Leuridan secretaris
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Pierre Van Damme effectief stemgerechtigd lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid