Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie manama Klinische Biologie

PersoonRol
Prof. dr. Paul Cos effectief raadgevend lid
Mevrouw Kathleen Deiteren effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ingrid De Meester plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Dirk Hendriks voorzitter
Mevrouw Marie-Berthe Maes effectief stemgerechtigd lid
Prof. Frank Martens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Veerle Matheeussen effectief stemgerechtigd lid
Prof. Laurence Roosens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Simon Scharpe effectief raadgevend lid
Prof. Glenn A L Van Den Bosch effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alexander van Nuijs effectief raadgevend lid
Dr. Steven Weekx plaatsvervangend voorzitter
Prof. Johan Willemse secretaris