Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie manama Klinische Biologie

PersoonRol
Mevrouw Kathleen Deiteren effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ingrid De Meester plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Dirk Hendriks voorzitter
Mevrouw Marie-Berthe Maes effectief stemgerechtigd lid
Prof. Frank Martens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Veerle Matheeussen effectief stemgerechtigd lid
Prof. Laurence Roosens effectief stemgerechtigd lid
Prof. Glenn A L Van Den Bosch effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alexander van Nuijs effectief raadgevend lid
Dr. Steven Weekx plaatsvervangend voorzitter
Prof. Johan Willemse secretaris