Side header image

Contact

Tel: + 32(0)3 265 41 11

Directions and addresses campuses

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Master Politieke Wetenschappen

PersoonRol
mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
prof. dr. Jan Beyers secretaris
prof. dr. Peter Bursens adjunct-voorzitter
dr. Knut De Swert effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Petra Meier effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Tom Sauer effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Peter Thijssen plaatsvervangend voorzitter
mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
prof. dr. Wouter Van Dooren voorzitter