Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Schakelprogramma REVAKI

PersoonRol
Dr. Isabel Baert voorzitter
Mevrouw An De Meulenaere effectief raadgevend lid
De heer Emmanuel Jacobs effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wilhelm Mistiaen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Roussel plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Nathalie Roussel secretaris
Prof. dr. Steven Truijen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ulrike Van Daele effectief stemgerechtigd lid
Dr. Christel Vanroy effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Vereeck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Vissers effectief stemgerechtigd lid