Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Fraudecommissie Biochemie en Biotechnologie

PersoonRol
Prof. dr. Karolien De Wael effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sylvia Dewilde effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Eva Geuens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An Langbeen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Timmerman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Xaveer Van Ostade effectief stemgerechtigd lid