Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Fraudecommissie Master Taalkunde

PersoonRol
Prof. dr. Frank Brisard effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dominiek Sandra voorzitter
Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dieter Vermandere ondervoorzitter