Side header image

Contact

Tel: + 32(0)3 265 41 11

Directions and addresses campuses

Search staff, department and/or faculty

Raad van Bestuur Instituut voor Professionele en Academische Communicatie

PersoonRol
prof. dr. Walter De Mulder effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Christine Engelen effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Rudy Martens effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Dominiek Sandra effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Tom Van Hout effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Alex Vanneste effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Jacques Vanneste voorzitter
prof. dr. Luuk Van Waes effectief stemgerechtigd lid