Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Raad Dienstverlening

PersoonRol
Prof. dr. Pieter Billen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ronny Blust effectief stemgerechtigd lid
Dr. Noel Clycq effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Jill Coene effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Carolyn Declerck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido De Meyer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Serge Demeyer plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick De Pelsmacker effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els De Vos plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herbert De Vriese effectief stemgerechtigd lid
Dr. Tim Engels effectief waarnemend lid
Prof. dr. Veerle Fraeters plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sara Geenen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joke Hadermann effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bart Heijnen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Robby Houben plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Koenraad Keignaert effectief raadgevend lid
Prof. dr. Filip Lardon effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lardon voorzitter
Prof. dr. Willem Lemmens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Willem Lemmens ondervoorzitter
Prof. dr. Silvia Lenaerts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herwig Mannaert plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Trudi Noordermeer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Rudi Penne effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nicole Plets effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Evelien Smits effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kristof Titeca plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Vallet effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Eric van Breda plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Luc Van de Poele effectief waarnemend lid
Prof. dr. Sarah Van de Velde plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken ondervoorzitter
Prof. dr. Herman Van Goethem effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Van Herck plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Liesbeth Vanhimbeeck secretaris
Mevrouw Elisabeth Vanhoutte effectief raadgevend lid
Dr. Kathleen Vercauteren effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Veronique Verhoeven effectief stemgerechtigd lid
De heer Janus Verrelst plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Robert Voorhamme effectief waarnemend lid
Prof. dr. Michel Walrave effectief stemgerechtigd lid