Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Fysica

PersoonRol
Prof. dr. Sara Bals effectief stemgerechtigd lid
De heer Piet Bladt effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joke Hadermann voorzitter
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jacques Tempere effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer effectief stemgerechtigd lid