Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Informatica

PersoonRol
Prof. dr. Toon Calders effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Serge Demeyer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Floris Geerts effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
De heer Brent van Bladel effectief raadgevend lid
De heer Brent van Bladel effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Benny Van Houdt voorzitter