Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Werkgroep Duurzaamheid, Diversiteit en Participatie

PersoonRol
Mevrouw Tessa De Block effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Delputte effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Marleen Eyckmans effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Eva Geuens voorzitter
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Anne-Marie Lambeir effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An Langbeen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jo Leroy ondervoorzitter
Prof. dr. Wim Martinet effectief stemgerechtigd lid
Dr. Bart Tambuyzer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Timmerman effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid