25+ results for ""OC_DGK""

Ms Anniek Bus

function
mandaatassistent
tel:
Ms Anniek Bus

Dr Sven De Vos

function
gastprofessor
Dr Sven De Vos

Ms Marleen Eyckmans

function
stafmedewerker
tel:
Ms Marleen Eyckmans

Prof. (NL: prof. dr.) Erik Fransen

function
hoofddocent - post - doc navorser
tel:
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Erik Fransen

Ms Sarah Hendrickx

function
Onderwijscoördinator
tel:
Ms Sarah Hendrickx

Ms Charlotte Jacob

function
mandaatassistent
tel:
Ms Charlotte Jacob

Ms An Langbeen

function
Onderwijscoördinator
tel:
Ms An Langbeen

Prof. (NL: prof. dr.) Herwig Leirs

function
gewoon hoogleraar - voorzitter Raad van Bestuur
tel:
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Herwig Leirs

Ms Lynn Roth

function
Academisch medewerker (AAP) - post - doc navorser
tel:
Ms Lynn Roth