25 results for "EC_MBMW"

Mr Kevin Ariën

function
hoofddocent
tel:
Mr Kevin Ariën

Prof. (NL: prof. dr.) Johan Braet

function
gastprofessor - hoogleraar
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Johan Braet

Prof. (NL: prof. dr.) Erik Fransen

function
hoofddocent - post - doc navorser
tel:
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Erik Fransen

Dr (NL: mevr. dr.) Eva Geuens

function
Onderwijscoördinator
tel:
Dr (NL: mevr. dr.) Eva Geuens

Dr Kristien Hens

function
tenure track docent
tel:
Dr Kristien Hens

Prof. (NL: prof. dr.) Frank Kooy

function
gewoon hoogleraar - onderzoeksleider
tel:
tel:
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Frank Kooy

Prof. (NL: prof. dr.) Herwig Leirs

function
gewoon hoogleraar - voorzitter Raad van Bestuur
tel:
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Herwig Leirs

Ms Ann Meulemans

function
dossierbeheerder
tel:
Ms Ann Meulemans