Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • infosessies geven over de master Cultuurmanagement (23/01/2008 - 05/01/2020)

2. Andere

 • initiatiefnemer en leiding van het Centrum voor de studie van het Vlaams Buitenlands Beleid (UA) (01/01/2002 - 31/01/2008)
 • voorbereiding dossier van het Vlaams steunpunt Buitenlands Beleid en eerste directeur van het steunpunt tot okt 2008. Dit steunpunt is een consortium van de UA/UGent/VUB en Instituut Clingendael en krijgt 500.000 euro subsidie op jaarbasis. (01/01/2007 - 01/01/1970)
 • Academic Director van het van het Kenniscentrum Creatieve Industrieën van Flanders District of Creativity (consortium AMS-UA), sinds maart 2010 – 2016) Academic Director van de Knowledge Community Creatieve Industrieën van de Antwerp Management School (01/01/2010 - 01/01/2020)
 • Voorzitter Academisch Forum: organiseren van lezingenreeks over cultureel maatschappelijke themata (01/01/1989 - 01/01/1993)
 • lid van de werkgroep Geschiedenis van het Centrum voor Navorming (01/01/2004 - 01/01/1970)
 • peer review opleiding restauratie-conservatie en Erfgoedstudies (17/01/2019 - 30/01/2019)
 • lid bestuur ARIA, Antwerp Research Institute of the Arts (30/01/2016 - 30/01/2020)
 • De organisatie van de master class voor het eredoctoraat maatschappelijke verdienste (zoals Guy Cassiers en Ivo Van Hove in 2015; Sidi Larbi Cherkaoui in 2016; Diana Von Furstenberg in 2017 (31/01/2015 - 31/01/2017)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie (01/01/2004 - 31/01/2006)
 • Lid (als deskundige) van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media ingesteld door de Vlaamse Regering. geeft ongevraagd en gevraagd advies over de bevoegde domeinen. (01/01/2008 - 01/01/2016)
 • lid van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport, Media (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • voorzitter Atelier Cultuurmanagement, Cultuur en economie, aangesteld door minister van Cultuur Joke Schauvliege met als doel het formuleren van beleidsaanbevelingen en doorbraken in het kader van VIA. (01/01/2010 - 07/01/2010)
 • Lid Design Platform "Antwerp Powered by Creatives" van de Stad en de Provincie Antwerpen (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • lid Reflectiekamer Cultuur van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten (01/01/2016 - 01/01/2017)
 • adviseur-expert van de schepen voor Cultuur en Toerisme van de stad Antwerpen (01/01/2004 - 31/01/2012)
 • lid van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, het hoogste adviesorgaan voor Cultuur in Nederland (05/01/2013 - 05/01/2017)
 • voorzitter adviescommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Raad voor Cultuur die de Nederlandse regering adviseert over de voordrachten voor de UNESCO (05/01/2013 - 01/01/1970)
 • Expert reviewer voor HORIZON 2020 van de Europese Commissie (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Unit B.2 - H2020 Environment and Resources, Sector B.2.3 - Natural Resources & Ecosystems) (05/01/2019 - 07/01/2019)
 • expert lid van de SARC, strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport, Media van de Vlaamse Overheid (05/01/2018 - 05/01/2022)
 • Expert reviewer voor de aanstelling van een nieuwe positie Professor of Arts Management/Sibelius Academy (Finland) (05/01/2019 - 05/01/2019)
 • lid expertencommissie aangesteld door minister Schauvliege voor de hervorming van het kunstendecreet (09/01/2013 - 27/01/2013)
 • leiden werkgroep Cultural Governance van het Fonds Cultuurmanagement en overhandigen van een code of conduct voor de culturele sector in Vlaanderen aan de minister van Cultuur (25/01/2012 - 01/01/1970)
 • lid Overlegplatform Creatieve Industrieën van Flanders DC (30/01/2010 - 01/01/1970)
 • Lid Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland: geeft advies aan de beide regeringen over Cultuur, Onderwijs en Wetenschappen, Welzijn en Media (01/01/2002 - 24/01/2012)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Lid Editorial Board van de ENCATC Journal on Cultural Management and Policy (sinds 2013) (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • lid van de redactie van het nieuw opgerichte tijdschrift 'The International Journal on Cultural Management & Cultural Policy van het Europese netwerk ENCATC (20/01/2011 - 01/01/1970)
 • lid redactie van het tijdschrift Volkskunde (20/01/2019 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Als directeur/promotor van het Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid heb ik naast de coördinatie van het onderzoek verschillende colloquia en congressen georganiseerd mbt tot het Vlaams buitenlands beleid. (01/01/2007 - 01/01/2008)
 • De organisatie van de internationale conferentie over Education in cultural entrepreneurship In Duluth (juni 2015) (02/01/2015 - 05/01/2015)
 • Organisatie van hét internationaal academisch congres over Arts Management (AIMAC) (03/01/2011 - 06/01/2011)
 • organisatie Doctoral seminar met de Phd laureaten van de Cultuurmanagement Phd Award en een lezing van de winnaar Dr. Laura Gibson (University of London) (05/01/2019 - 09/01/2020)
 • organisatie en leiding van een Vlaams-Nederlandse workshop over cultural governance in samenwerking met het huis deBuren in Brussel (12/01/2019 - 12/01/2019)
 • De organisatie van de internationale conferentie in samenwerking met de HKU/UU in mei 2014 in Antwerpen over ‘Beyond Frames: Dynamics between the creative industries, knowledge institutions and the urban context.’ (13/01/2014 - 15/01/2014)
 • voorzitter Fonds voor Cultuurmanagement (UA): organisatie jaarlijks colloquium Cultuurmanagement en jurylid Prijs voor Cultureel Ondernemerschap van de Vlaamse Gemeenschap (16/01/2017 - 29/01/2029)
 • voorzitter Fonds Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen (21/01/2004 - 01/01/1970)
 • De organisatie van een interdisciplinair Phd Seminar over Fashion in samenwerking met het Wetenschappelijk Comité van de Non Western Fashion Conference en Prof. dr. Ian King van de UAL/LCF op 22 november 2016 (22/01/2016 - 22/01/2016)
 • De organisatie van de Non Western Fashion Conference in Antwerpen van 23 tot 25 november 2016 (23/01/2016 - 25/01/2016)
 • organisatie Vlaams-Nederlands Congres over Cultural Governance (25/01/2020 - 25/01/2020)
 • De organisatie van de jaarlijkse Internationale Lecture Series (sinds 2009) (28/01/2016 - 05/01/2020)
 • voorzitter Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement: jaarlijks colloquium + Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement (30/01/2008 - 01/01/1970)
 • De organisatie van een seminar over museum modellen, dr. Anne Krebs, Hoofd Onderzoek van het Louvre en Prof. dr. Xavier Greffe (Sorbonne) (30/01/2015 - 30/01/2015)

6. Wetenschapscommunicatie

 • leiding en voorstelling van het boek fashion management, uitgegeven bij Lannoocampus. In 2017 is het boek ook vertaald en uitgegeven in het Chinees (02/01/2015 - 02/01/2015)
 • Internationale bezoeken aan 9 universiteiten in 5 continenten voor een wetenschappelijke publicatie over cultural governance in a global perspective (uitgegeven door Palgrave Mc Millan in februari 2019) (05/01/2017 - 10/01/2017)
 • jaarlijkse publicatie bij Lanoocampus over het thema van het jaarlijkse colloquium Cultuurmanagement (05/01/2009 - 01/01/1970)
 • schrijven van een beleidsrapport voor de OECD over de rol van cultuur voor lokale ontwikkeling samen met Prof. dr. Xavier Greffe (Sorbonne, Paris) (05/01/2018 - 07/01/2018)
 • leiding van de nieuwe editie van het Handboek Cultuurmanagement (eerste editie was in 2011), waarin iedere docent van de master CUMA een hoofdstuk schrijft (05/01/2019 - 25/01/2020)
 • keynote lezing voor de fashion retail sector in Vlaanderen georganiseerd door Fashion Club 70 (17/01/2019 - 17/01/2019)
 • organisatie lezing van Marleen Stikker over internet en Cultuur in samenwerking met Cultuurloket, huis deBuren, oKo, Cultuurconnect, (18/01/2019 - 18/01/2019)

7. Deelname aan publiek debat

 • moderator van het debat in het kader van de Fair of European Innovators in Cultural Heritage van het DG Research and Innovation van de Europese Commissie (15/01/2018 - 16/01/2018)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Academic Director of the competence centre Creative Industries (Antwerp Management School/Flanders DC) (01/01/2010 - 01/01/2014)
 • lid Scientific Committee van the international Journal on Arts Management (IJAM) (03/01/2011 - 01/01/1970)
 • externe beoordeelaar voor de onderzoeksaanvragen voor het Franse Agence de Recherche in het kader van het Programma 'Innovatie en de Creatieve Industrie' (20/01/2011 - 25/01/2011)
 • lid Nederlands Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), lid beoordelingskamer Creatieve Industrieën en erfgoed (2012-2013) (22/01/2013 - 22/01/2013)
 • rapporteur en jurylid van de onderzoeksaanvragen van het Franse Agence National de Recherche, in het kader van het programma 'La Creation: processus, acteurs, objects, contexts'. (24/01/2010 - 25/01/2010)

9. Andere

 • lid Raad van Bestuur Festival van Vlaanderen (Mechelen) (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Lid Beoordelingskamer, Creatieve Industrieën en erfgoed, van het Nederlands Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, november 2012-2013) (01/01/2012 - 01/01/2013)
 • lid Raad van Bestuur Histories (fusie van heemkunde, volkskunde en familiekunde (05/01/2018 - 05/01/2022)
 • Lid Raad van Bestuur Kunsthuis Opera en Ballet Vlaanderen (21/01/2009 - 01/01/1970)
 • Voorzitter Jury Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement ism Fonds voor Cultuurmanagement (UA) sinds 2012. (22/01/2012 - 21/01/2017)
 • promotor van het Kenniscentrum Creatieve Industrie van de Antwerp Management School/Flanders District of Creativity (30/01/2010 - 01/01/1970)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • lid Raad van Bestuur Vlamingen in de Wereld. Netwerking en ondersteuning van Vlamingen die verblijven in het buitenland. (01/01/2004 - 30/01/2016)
 • lid van de European Compendium Expert Groups van het ERICarts Institute (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • lid ECURES, Europees netwerk voor culturele onderzoekers (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • Organisatie van hét internationaal academisch congres over Arts Management (AIMAC) (03/01/2011 - 06/01/2011)
 • lid UNESCO commissie Vlaanderen (12/01/2017 - 12/01/2024)
 • Voorzitter Jury Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement ism Fonds voor Cultuurmanagement (UA) sinds 2012. (15/01/2014 - 23/01/2017)
 • Lid van de Raad van Bestuur en vanaf 2013 President van ENCATC, hét Europese netwerk van opleidingen Cultuurmanagement (135 instellingen) (20/01/2011 - 19/01/2017)
 • organisatie doctoral seminar over vergelijkend cultuurbeleid samen met Prof. dr. Ger Vestheim, Telemark University , Noorwegen (24/01/2013 - 25/01/2013)
 • Antwerp Summers University: organisatie van een internationale SummerschoolFashion Management in samenwerking met het Institut Francais de la Mode in Parijs (26/01/2013 - 30/01/2029)
 • Antwerp Summer University: Organisatie van een internationale summerschool over Management, museums and Cultural Diversity (28/01/2010 - 08/01/2010)
 • organisatie Phd seminar ism de London School of Fashion over fashion management (28/01/2013 - 30/01/2013)
 • voorzitter ENCATC, het Europese netwerk van opleidingen Cultuurmanagement en Cultuurbeleid (30/01/2013 - 17/01/2017)

3. Andere

 • Initiator en lid van het Vlaams – Nederlands Academisch Netwerk rond onderzoek naar de creatieve Industrieën sinds 2013 (01/01/2014 - 01/01/2018)
 • voorzitter NVAO visitatiecommissie opleiding Kunst en Cultuur Universiteit Groningen (04/01/2019 - 30/01/2019)
 • NVAO visitatiecommissie opleiding Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit (28/01/2019 - 01/01/2019)
 • Lid Raad van Bestuur van het Vredescentrum van de Provincie en de stad Antwerpen (01/01/2004 - 05/01/2020)
 • lid Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Verleent steun aan auteurs in Vlaanderen. (01/01/2007 - 01/01/2016)
 • lid Raad van Bestuur Lokaal 01 (vestiging in Antwerpen en in Breda). Lokaal 01 is een werkplaats voor Beeldende kunstenaars. (01/01/2007 - 30/01/2013)
 • lid Raad van Bestuur van de Vlaamse Opera/het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Voorbereiding en realisatie fusie tussen beide organisaties (2012-2013) (01/01/2007 - 01/01/1970)
 • voorzitter Raad van Bestuur van de kunsteducatieve organisatie Kunst in Zicht (01/01/2008 - 30/01/2013)
 • Lid Raad van Bestuur van het APB De Warande. Dit cultuurcentrum in Turnhout zorgt voor de spreiding van kunst en cultuur in de regio Turnhout (01/01/2009 - 31/01/2012)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • lid Raad van Bestuur van de Vlaamse Opera/Koninklijk Ballet van Vlaanderen (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • voorzitter Raad van Bestuur HetPaleis, grootste kindertheater in Vlaanderen (01/01/2013 - 30/01/2019)
 • coachingsprogramma Leiderschap in Cultuur Lage Landen in samenwerking met Antwerp Management School en de Universiteit Utrecht (01/01/2018 - 31/01/2021)
 • Voorzitter Fonds voor Cultuurmanagement. Het Fonds organiseert jaarlijks een colloquium en een internationale lezing over een relevant topic in het CUMA + sinds 2012 reikt het Fonds de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement uit. (01/01/2008 - 19/01/2019)
 • Lid faculteitsraad Associatie Kunstenfaculteit (01/01/2009 - 01/01/1970)
 • voorzitter van ENCATC, het Europese Netwerk van opleidingen Cultuurmanagement en Cultuurbeleid (05/01/2013 - 05/01/2017)
 • academisch directeur van de Internationale master Fashion Management aan de Antwerp Management School (30/01/2018 - 05/01/2029)