Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening: het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan het werk

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-39 (2022) p. 1530-1540

De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter. Een algemene, bijzondere en rechtsvergelijkende analyse van de taakverdeling tussen rechter en partijen in het licht van de cassatierechtspraak en het nieuwe bewijsrecht

Source
Tijdschrift voor privaatrecht - ISSN 0082-4313-2021:2-3 (2021) p. 509-588

Vergeet de rechtsplegingsvergoeding niet! (noot onder Gent 29 november 2018)

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-19 (2021) p. 745-749

Buitenlands vermogensonderzoek door private bedrijven inzake sociale huisvesting: tijd voor wetgevend optreden (noot onder Vred. Antwerpen 5 december 2019)

Source
Tijdschrift van de vrederechters - ISSN 1782-9747-7-8 (2020) p. 420-428