Ben Bellekens

Post-doc researcher

Phd Abstract

Om draadloze apparaten te kunnen lokaliseren in gebouwen, worden tegenwoordig verschillende draadloze communicatie technologieën en opstellingen gebruikt. Om in de volledige omgeving een optimale ontvangst te garanderen wordt typisch de signaalsterkte van de uit-gezonden signalen in het gebouw gesimuleerd. Huidige simulatiemethodes maken gebruik van een twee- en drie-dimensionale (2D) plattegrondkaart om zo de veldsterkte in gebouwen te simuleren. Deze methodes voorspellen de ontvangststerkte op een gegeven locatie niet voldoende realistisch. De reden hiervoor is omdat het zeer moeilijk is rekening te houden met vaste en bewegende objecten en met verschillen in permeabiliteit, permitiviteit en de geleidbaarheid van muren, vloeren, plafonds en objecten op verschillende locaties.

Om de verzwakking van een elektromagnetisch signaal te berekenen worden deterministische en empirische propagatiemodellen gebruikt. Deze modellen kunnen niet in realiteit gebruikt worden zonder afdoende kennis over de storingen die de objecten in de omgeving veroorzaken. Tot op heden zijn er geen geautomatiseerde systemen die een omgeving volledig in kaart brengen om op basis daarvan een RF simulatie te kunnen uitvoeren. Om de invloed van objecten in een RF-simulatie te kunnen onderzoeken dienen we de verschillende objecten van een omgeving te identificeren in een realistisch 3D-model. Huidige algoritmes om objecten te herkennen maken verschillende fouten door het gebruik van puntenwolken. Doordat de algoritmes geen rekening houden met sensorruis is het probleem om rigide vormen te herkennen zeer complex. Hierdoor wordt een combinatie van filtertechnieken met classificatoren gebruikt om zo een accuraat en precies resultaat te bekomen. Anderzijds zijn deze classificatoren nog niet aangepast tegen fouten die geïntroduceerd worden door registratie- en mappingsalgoritmes.

Om deze redenen ga ik in dit onderzoek na hoe ik een geautomatiseerde simulatie kan uitvoeren van de signaalsterkte van RF signalen voor een reële omgeving, rekening houdend met alle objecten die in die omgeving aanwezig zijn.