Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • infostand TEW (14/01/2015 - 14/01/2015)
 • jaarlijks in April, aktief deelname aan infodagen (stand beheren TEW) (sinds 2005) (28/01/2012 - 28/01/2012)
 • stand TEW infodagen (28/01/2012 - 28/01/2012)

2. Andere

 • selectie commissie FBE departement management, werving ZAP strategisch management (14/01/2020 - 31/01/2020)
 • Selectiecommissie werving praktijkassistent sociologie-psychologie (14/01/2014 - 26/01/2014)
 • deelname en presentatie voor onderzoeksnamiddag econ@uantwerpen (14/01/2018 - 14/01/2018)
 • Selectiecommissie werving praktijkassisitent Wetenschappelijke bedrijfskundig project (15/01/2014 - 26/01/2014)
 • Kinderuniversiteit (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • Selectiecommissie werving ZAP Internationaal Management (20/01/2015 - 23/01/2015)
 • deelname TEW-SEW onderzoeksdag (22/01/2017 - 22/01/2017)
 • selectiecommissie werving ZAP wetenschapelijk analyse bedrijfskundig project (23/01/2014 - 28/01/2014)
 • workshop voor Faculteit Ontwerpwetenschappen: wat de neurowetenschappen kan betekenen voor de studie van ontwerp en vice versa (26/01/2017 - 26/01/2017)
 • sessievoorzitter, Doctoral day FBE (27/01/2019 - 27/01/2019)
 • wervingscommissie ZAP HRM dept Management (28/01/2018 - 02/01/2018)
 • Selectiecommissie werving ZAP Internationaal Management (28/01/2014 - 28/01/2014)
 • promotor van eredoctoraat TEW voor Ernst Fehr, University of Zurich (29/01/2017 - 30/01/2017)
 • sessievoorzitter TEW doctoral day (29/01/2017 - 29/01/2017)
 • sessievoorzitter TEW doctoral day (30/01/2016 - 30/01/2016)
 • selectie commissie FSW, werving post-doctoral research manager consortium (01/01/2020 - 13/01/2020)
 • selectiecommissie Werving ZAP Internationaal Management (02/01/2015 - 23/01/2015)
 • advies selectiecommissie ZAP (Leren in Organisaties) voor IOIW (02/01/2012 - 02/01/2012)
 • verscheidene wervingscommissies AP dept Management (04/01/2016 - 14/01/2019)
 • Kinderuniversiteit (05/01/2018 - 05/01/2018)
 • sessievoorzitter TEW doctoral day (05/01/2018 - 05/01/2018)
 • Selectie commisie FBE, dept management voor werving ZAP HRM (14/01/2020 - 31/01/2020)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • NWO proposal review (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • referent Swiss NSF (01/01/2011 - 01/01/2011)
 • FWO referent (02/01/2010 - 02/01/2010)
 • reviewer voor projecten van FWO, NWO, ERC, Swiss SNF (04/01/2016 - 14/01/2019)
 • Fwo referent (05/01/2008 - 05/01/2008)
 • FWO referent (06/01/2009 - 06/01/2009)
 • FWO referent (06/01/2011 - 06/01/2011)
 • FWO referent (11/01/2009 - 11/01/2009)
 • Advies US-Israeli Binational Science foundation (11/01/2013 - 11/01/2013)
 • commentary on article review in "the Sicentist." (28/01/2014 - 28/01/2014)
 • becommentarieren ERC project (voor ADOC) (30/01/2014 - 30/01/2014)

4. Organisatie congressen en workshops

 • President en host of the 13th NeuroPsychoEconomics Conference, Antwerp. (met 3 internationale key notes) (08/01/2017 - 09/01/2017)
 • Organisatie workshops Evolution en Human Behavior met als Speaker Professor Jerome Barkow (Honorary Professor, Halifax) (11/01/2012 - 12/01/2012)
 • Organisatie jaarlijkse internationale workshop HEBEN (Human Evolution and Behavior Network) in Antwerpen met 3 internationale key-note sprekers (23/01/2014 - 24/01/2014)
 • Organiseren van internationale conferentie "Evolution and Human Behavior of the Low Countries;" (25/01/2014 - 25/01/2014)

6. Wetenschapscommunicatie

 • lezing symposium 'Human Evolutionary Biology" (Organisator Tom Wenseleers): Cooperative behavior: insights from behavioral and neuro-economics (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Lezing Elckerick Volkshogeschool: Wie is de Homo sapiens: Een multidisciplinaire visie over de aard van de mens (01/01/2014 - 01/01/2014)
 • Workshop neuroeconomie voor de Stichting Marketing (02/01/2011 - 02/01/2011)
 • gastspreker AMS Leiderschapslab, Brussel (07/01/2019 - 07/01/2019)
 • Lezing Breinwijzer vzw. Neuroeconomics (11/01/2009 - 11/01/2009)
 • TEDx Talk Gent: The compassionate Egoist (12/01/2015 - 12/01/2015)
 • Publieke moderator lezing evolutionaire psychologie R. Kurzban aan de Universiteit Gent (12/01/2012 - 12/01/2012)
 • Lezing Elckerick Volkshogeschool (13/01/2018 - 13/01/2018)
 • Keynote voor VOKA Westvlaanderen: "Samenwerken aan de toekomst: Hoe neemt het brein cooperatieve beslissingen?" (16/01/2017 - 16/01/2017)
 • Lezing Elcker-ick Volkshogeschool: Neuroeconomics (16/01/2010 - 16/01/2010)
 • Lezing Elcker-ick Volkshogeschool: Bewustzijn (17/01/2009 - 17/01/2009)
 • spreker Wetenschapscaf√©: Wat de neuro-economie kan bijdragen in de studie rond sociale dilemma's (18/01/2013 - 18/01/2013)
 • Lezing ESAA Erasmus Executive Program. Het brein in de waterketen (18/01/2014 - 18/01/2014)
 • presentatie tijdens bedrijfsseminarie (Be wanted) "Recruitment of technical profiles from Portugal and India." (20/01/2012 - 20/01/2012)
 • actieve deelname aan bedrijfsseminarie (Be Wanted) "Resultaten UA survey on international recruitment." (21/01/2013 - 21/01/2013)
 • Lezing Elcker-ick Volkshogeschool: Altruisme (22/01/2011 - 22/01/2011)
 • Breinwijzer vzw. Meeting for youth. Antwerp Convention (Workshop rond ceativiteit). (23/01/2012 - 23/01/2012)
 • Lezing Elcker-ick Volkshogeschool: Emoties (25/01/2008 - 25/01/2008)
 • Lezing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Social and Organizational psychology: When do people cooperate: Individual & contextual influences on cooperative decision making. (25/01/2011 - 25/01/2011)
 • Lezing Elcker-ick Volkshogeschool: Oxytocine: de chemische grondlegger van vertrouwen (27/01/2012 - 27/01/2012)
 • lezer en deelname symposium "emotions & cultural evolution" KULeuven (28/01/2013 - 30/01/2013)
 • Wetenschapscafe Antwerpen: The Compassionate Egoist (28/01/2018 - 28/01/2018)

7. Deelname aan publiek debat

 • debat "Readonable Doubt" Het denkgelag, Gent (12/01/2015 - 12/01/2015)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Association for NeuroPsychoEconomics (01/01/2010 - 30/01/2015)
 • Human Evolution and Behavior Society - lid (01/01/2010 - 30/01/2015)
 • lid van: The Society of Neuroeconomics; The Association of NeuroPsychoEconomics, The Evolution and Human Behavior Society; (04/01/2016 - 14/01/2019)
 • deelname workshop HEBEN (FWO sponsored netwerk) (17/01/2012 - 18/01/2012)
 • Human Behavior and Evolution Network (HEBEN), an interdisciplinary and international research group (sinds 2006) (30/01/2006 - 23/01/2015)
 • The Moral Brain, a research community (sinds 2006) (30/01/2006 - 30/01/2012)