Wendbare overheid : tijdelijke project- en programmastructuren met een horizontaal, transversaal en/of gebiedsgericht karakter

Source
Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, 2020,160 p.

Wendbare overheid : overheidscultuur gericht op flexibiliteit, innovatie, leren en samenwerking

Source
Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, 2020,181 p.
Author(s)

Innovatieprocessen in de Vlaamse overheid doorgelicht

Source
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement - ISSN 1373-0509-2020:4 (2020) p. 7-23
Author(s)