Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Deelname aan de Openlesdagen ten behoeve van middelbare scholieren (01/01/2010 - 01/01/1970)
 • Workshop Kinderuniversiteit: Kinderen en Echtscheiding (03/01/2013 - 03/01/2013)
 • Open Campusdag (12/01/2016 - 12/01/2016)
 • Medewerking aan de Verkenningsdagen van de Universiteit Antwerpen (14/01/2012 - 01/01/1970)
 • Doceren van proefcolleges op de Infodag Universiteit Antwerpen (21/01/2009 - 21/01/2009)

2. Andere

 • Facultaire begeleidingscommissie Onderzoeksvisitatie - Lid (06/01/2011 - 01/01/1970)
 • Lid van de Jury van de Scriptieprijs Cultuurmanagement (Fonds voor Cultuurmanagement) (09/01/2012 - 09/01/2012)
 • Voordracht over vermogensplanning op een wervingsactiviteit van het Universiteitsfonds (13/01/2013 - 13/01/2013)
 • CIKO - lid van de commissie (01/01/2004 - 30/01/2006)
 • BaMa-Commissie - Lid (01/01/2004 - 30/01/2006)
 • Lid stuurgroep masterclass Genomica en Maatschappij, UCSIA (01/01/2012 - 31/01/2012)
 • Stuurgroep Wetenschapscommunicatie / Wetenschapsweek - Lid (01/01/2007 - 21/01/2012)
 • Raad van bestuur prof. R. Bilsen Fonds voor Culuurmanagement - Lid (01/01/2009 - 31/01/2015)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Board of Directors Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (01/01/2006 - 01/01/1970)
 • Member ethical commission Koninklijk Orthopedagogisch Instituut Antwerpen (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Ethische commissie van het Giels Bos. Stichting A Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen v.z.w. (01/01/2002 - 10/01/2011)
 • Adviezen als deskundige binnen de commissies Justitie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Adviezen als deskundige binnen diverse begeleidingscommissies van de Koning Boudewijnstichting (01/01/2008 - 01/01/1970)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht - Deelredactie Personen- en familierecht (01/01/2001 - 01/01/1970)
 • Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten en KIDS (01/01/2006 - 31/01/2012)
 • Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (01/01/2006 - 01/01/1970)
 • Tijdschrift voor Estate Planning (01/01/2009 - 01/01/1970)
 • Tijdschrift voor Privaatrecht (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (NL) (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Tijdschrift voor familierecht (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Rechtskundig Weekblad - Redactieraad Burgerlijk Recht (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Open Access journal and forum Family & Law / Familie & Recht (NL + B) / Editor-in-chief (01/01/2012 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Actualia Familie(proces)recht: cyclus met 5 studienamiddagen (01/01/2017 - 30/01/2018)
 • De beëindiging van de tweerelatie: 3 studiedagen georganiseerd samen met de KU Leuven en de UGent (03/01/2012 - 11/01/2012)
 • "Verblijfsco-ouderschap - Adoptie door personen van hetzelfde geslacht" - 3 studiedagen georganiseerd samen met de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. (07/01/2006 - 17/01/2006)
 • Ouders en Kinderen: 3 studiedagen georganiseerd samen met de KU Leuven en de UGent (12/01/2012 - 19/01/2012)
 • Non-traditional Kinship and the Law: Socio-Legal Perspectives - Organisation of seminar at the Academia Belgica (Rome) (17/01/2018 - 18/01/2018)
 • Kinship: Public Perception and Legal Definition Onati International Institute for the Sociology of Law (17/01/2015 - 19/01/2015)
 • "De hervorming van het afstammingsrecht", 3 studiedagen georganiseerd samen met de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. (18/01/2007 - 23/01/2007)
 • To Whom it May Concern: Public Private Partnerships on Cultural Heritage: international expert seminar Universiteit Antwerpen (met cultuurmanagement) (21/01/2010 - 21/01/2010)
 • Organisatie International Expert Seminar: Legal Pluralism in Family Law, University of Antwerp (22/01/2013 - 22/01/2013)
 • Meerderjarige beschermde personen: 3 studiedagen georganiseerd samen met de KU Leuven en de UGent (23/01/2014 - 28/01/2014)
 • "Evaluatie van recente wetgeving familierecht", 3 studiedagen georganiseerd samen met de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. (23/01/2008 - 25/01/2008)
 • "De hervorming van het echtscheidingsrecht”, 3 studiedagen georganiseerd met de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent (24/01/2007 - 28/01/2007)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Deelname DOCville (Internationaal Documentaire Festival) - Aperitieflezingen over de liefde: "Moeten trio's kunnen trouwen" (01/01/2019 - 01/01/2019)
 • Deelname De Campuscup: "Geslacht en gender in het personenrecht" (01/01/2019 - 01/01/2019)
 • Active participation in societal debate through different media: Eén, Canvas, VTM, ATV, Radio 1, Radio 2, 4FM, QMusic, Donna, De Standaard, De Morgen, De Tijd/Netto, Gazet van Antwerpen, Knack, Dag Allemaal (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Active participation to societal debate in civil society (KVHU, Actueel Leven en Denken, ActUA, ...) (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Deelname Universiteit van Vlaanderen: "Moeten trio's kunnen trouwen" (12/01/2019 - 12/01/2019)
 • Deelname Wetenschap Centraal: "Dierenrechten" (16/01/2019 - 16/01/2019)
 • Balielessen Balie Provincie Antwerpen - onderdeel familierecht (28/01/2018 - 28/01/2018)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Belgian member of the Expert Group, Commission on European Family Law (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Art & Droit (F) - Lid (01/01/2009 - 01/01/2011)
 • The Common Core of European Private Law Group (lid van Co-PECL) - Lid (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - Comité voor Studie en Wetgeving - Corresponderend Lid (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • International Society of Family Law - Member of the Executive Council since 2017 (01/01/2005 - 01/01/1970)
 • Vereniging voor Familierecht - Voorzitter (groepeert alle Vlaamse academici in het familierecht) (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • European Law Institute (02/01/2015 - 01/01/1970)

9. Andere

 • Commissie referendarissen (jurylid examen voor referendarissen bij het Hof van Cassatie) (01/01/2007 - 01/01/1970)
 • External referee for Fonds de la Recherche Scientifique (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • Member of the FWO Expert Panel G&M1 (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • Lid van de jury van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultuurmanagement (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • Evaluator voor het Fonds National de la Recherche Scientifique (Franse Gemeenschap) (01/01/2010 - 01/01/1970)
 • Stuurgroep voor de gespecialiseerde opleiding voor jeugdadvocaten van de OVB - Lid (01/01/2004 - 31/01/2011)
 • Art, Law & Management Research programme Katholieke Universiteit Leuven, Lid Academic Board (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Staten-Generaal voor de Adoptie (Vlaanderen) - Voorzitter van één van de werkgroepen (14/01/2009 - 30/01/2010)
 • Plaatsvervangend Lid van de Adviescommissie voor de benoemingen van advocaten bij het Hof van Cassatie (20/01/2011 - 01/01/1970)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Promotor voor de TPR-Wisselleerstoel van Wendy Schrama, Universiteit Utrecht (met Renate Barbaix) (01/01/2010 - 30/01/2010)
 • Promotor inkomende docentenmobiliteit: Robbie Robinson (North West University, Zuid-Afrika) (01/01/2007 - 31/01/2007)

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Promotor doctoraatsbursaal VLIR-UOS Université du Burundi (Alexis Manirakiza) (01/01/2015 - 31/01/2018)
 • Subproject Coordinator VLIR-UOS Cuba: Legal perspectives towards heritage (01/01/2013 - 01/01/2019)
 • Medewerking aan congres L'Etat du droit au Burundi après 50 ans d'indépendance - VLIR-UOS Project (05/01/2013 - 11/01/2013)

3. Andere

 • Joint PhD and master-seminar with Universität Wien (prof. dr. Bea Verschraegen) (2015: Antwerp; 2016: Vienna) (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • Buitenlands redactielid van diverse tijdschriften (FJR, CFLQ) en peer review voor diverse tijdschriften (01/01/2009 - 01/01/1970)
 • Referee Zuid-Afrikaanse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Titularis TPR-Wisselleerstoel Universiteit Utrecht (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Promotor diverse inkomende internationale leerstoel (TPR Wisselleerstoel W. Schrama) internationale docentenmobiliteit (Waheeda Amien; Daniel Monk) en inkomende internationale faculty lectures (Robert Leckey; Joeren Nielsen) (20/01/2013 - 01/01/1970)