Chimeric antigen receptor clustering via cysteines enhances T-cell efficacy against tumor

Source
Cancer immunology and immunotherapy - ISSN 0340-7004-71 (2022) p. 2801-2814
Author(s)
    Yuedi Wang, Yiyuan Gao, Congyi Niu, Bo Wang, Shushu Zhao, Gils Roex, Jiawen Qian, Jingbo Qie, Lin Chen, Chenhe Yi, Sébastien Anguille, Jie Liu, Feifei Luo, Yiwei Chu