Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Lid van de "Executive Board of the Centre for Law & Cosmopolitan Values", Faculteit Rechten (01/01/2010 - 01/01/2016)
 • PAVO Sociaal recht. Vak "Internationaal en Europees sociaal recht"; 3 studiepunten. Werd om het jaar gedoceerd. Afstandsonderwijs. Behoorde niet tot mijn officiële onderwijsopdracht. (01/01/2009 - 30/01/2018)
 • Lezing over verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieden voor de leerstoel Migratie- en Migrantenrecht (UA) (13/01/2008 - 13/01/2008)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Adviesverlening aan de Vlaamse administratie over de toepassing van de Europese socialezekerheidscoördinatie op vormen van Vlaamse sociale bescherming, zoals de Vlaamse zorgverzekering. (01/01/2010 - 31/01/2017)
 • Rapport over de juridische haalbaarheid van het invoeren van een verblijfsduurvoorwaarde voor de Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) en de Integratietegemoetkoming (IT) aan personen met een handicap, Rapport aan de FOD Sociale Zekerheid, 2018, 75 p. (07/01/2018 - 07/01/2018)
 • Lidmaatschap van de "Think Tank" in het kader van het EU academisch netwerk trESS (Europese socialezekerheidscoördinatie). Opstellen van jaarlijkse rapporten met adviezen aan de Europese Commissie (zie tevens acad. bibl.). (15/01/2007 - 30/01/2012)
 • Rapport aan de Vlaamse regering over de toepassing van de Europese Verordening 883/2004 op de "Vlaamse ondersteuningspremie voor jonge kinderen", 59 p. (25/01/2010 - 18/01/2010)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Lid van de redactie van het "European Journal of Social Security". (01/01/1998 - 31/01/2013)
 • Lid van de redactie van het "Belgische Tijdschrift voor Sociale Zekerheid". (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Lid van de redactie van het "Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht". Hoofdredacteur van 2005 tot 2010. (01/01/1981 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Organisatie internationaal expertenseminarie aan de UA: "How can EU law contribute to combating poverty?" (05/01/2019 - 05/01/2019)
 • International seminar: "Where do I Belong? EU law and adjudication on the link between individuals and Member States". Internationaal seminarie met 25 buitenlandse sprekers en deelnemers. (07/01/2015 - 08/01/2015)
 • Organisatie studiedag aan de Universiteit Antwerpen: "Detachering. Nieuwe ontwikkelingen in het Europees recht vanuit Belgisch en Nederlands perspectief" 120 deelnemers (07/01/2019 - 07/01/2019)
 • Organisatie aan de UA van studiedag over "De sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers". 160 deenemers (07/01/2007 - 07/01/2007)
 • Organisatie aan de UA van een internationaal expertenseminarie over "Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interaction between Law and Policy" (30 deelnemers; 12 uitgenodigde buitenlandse sprekers). (10/01/2011 - 11/01/2011)
 • Organisatie aan de UA van een Belgisch-Nederlandse studiedag over "Werken over de grens België-Nederland. Sociaal- en fiscaalrechtelijke grensconflicten". 150 deelnemers. 8 uitgenodigde buitenlandse sprekers. (10/01/2011 - 10/01/2011)
 • Organisatie aan de UA van een studiedag met als thema "Sociale zekerheid als een grondrecht" (75 deelnemers) (10/01/2015 - 10/01/2015)
 • Brussel. Expert workshop "External dimension of the EU Social Security Coordination" (16/01/2017 - 16/01/2017)
 • Organisatie aan de UA van een studiedag over "Ontwikkelingen in het Europees, Belgisch en Vlaams arbeidsmigratierecht". 80 deelnemers (19/01/2013 - 19/01/2013)
 • Organisatie aan de UA van een Belgisch-Nederlandse studiedag over "Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld". 135 deelnemers (20/01/2009 - 20/01/2009)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Lid Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Lid Belgisch genootschap arbeidsrecht en socialezekerheidsheidsrecht (BEGASOZ) (01/01/2011 - 01/01/1970)

9. Andere

 • Lid "Board of Trustees" van Academy of European Law (ERA) te Trier (D) (01/01/2020 - 31/01/2023)
 • Jaarlijkse les aan de "Odysseus Summer School on Immigration and Asylum Law", ULB (Brussel) over "Free movement of persons within the EU". (02/01/2007 - 29/01/2010)
 • Opleiding (6u.) over "Werking van de Europese Unie m.b.t. de sociale zekerheid" voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). (03/01/2010 - 03/01/2010)
 • KULeuven. Gastcollege over het verblijfsrecht van EU-burgers (04/01/2007 - 04/01/2007)
 • Les (op 11 mei 2007 en op 20 september 2007) over vrij verkeer van werknemers binnen de EU. FOD Justitie en Hoge Raad Justitie. Deelnemers: rechters en medewerkers van rechtbanken. (11/01/2007 - 20/01/2007)
 • Presentatie met als titel "Regulation 1408/71, Regulation 1612/68 and Directive 2004/38: friends or foes?" voor ambtenaren van DG EMPL van de Europese Commissie. Brussel (12/01/2009 - 12/01/2009)
 • Lessen (12 uur) over het vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Opleiding voor ambtenaren van de FOD Sociale zekerheid in opdracht van OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid). (13/01/2007 - 20/01/2007)
 • Lessenreeks (in het NL en het FR; 64 u.) over het vrij verkeer van werknemers binnen de EU en toepasselijk arbeids- en socialezekerheidsrecht; opleiding voor ambtenaren van de FOD WASO in opdracht van OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid). (15/01/2007 - 22/01/2007)
 • Lessenreeks (12 u.) over "Het toepasselijk arbeids- en socialezekerheidsrecht in het kader van detachering binnen de EU", voor de opleiding "Sociaal handhavingsrecht" georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). (22/01/2009 - 28/01/2009)
 • Les over "Het recht op sociale minimumvoorzieningen in het Europees recht" in het kader de opleiding "Sociale grondrechten" georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). (25/01/2008 - 25/01/2008)
 • Lessenreeks (16 u.) over het verbijfsrecht van EU-burgers voor de FOD Buitenlandse zaken in opdracht van Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). (30/01/2008 - 22/01/2008)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Coördinator van het "International and European Legal Studies Programme" (01/01/2008 - 01/01/2012)
 • Voorzitter Commissie studentenmobiliteit (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Lid van de EU academische expertengroep opgericht door de Europese Commissie over: "Social security, Supplementary pensions and New Patterns of Work and Mobililty: Researchers' profiles". Bijdrage aan eindrapport. (20/01/2010 - 24/01/2010)

3. Andere

 • Lid EU academisch netwerk "Free movement of workers". (01/01/2008 - 30/01/2013)
 • Lid "advisory board' van EU "Academic network to perform research services on issue pertaining to citizenship of the Union rights and related policies" (01/01/2018 - 31/01/2020)
 • Lid van de FWO Wetenschappelijk onderzoeksgroep "Future of European Migration Law" (01/01/2006 - 01/01/2011)
 • Lid van het EU academisch netwerk trESS (Europese socialezekerheidscoördinatie) (01/01/2006 - 30/01/2013)
 • Lid EU Academisch Netwerk MoveS: 'Free movement of workers and EU social security coordination (01/01/2017 - 30/01/2021)