Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Wetenschappelijke ondersteuning van het locale project (financiering Provincie Antwerpen) ‘Diabetes Multi - Beter leven met diabetes’ Focus op interdisciplinaire samenwerking en telemonitoring. (01/01/2018 - 31/01/2019)
 • Afgevaardigde van de UA in VINO (Vlaams Initiatief Netwerkondersteuning) in het kader van de Zorgtrajecten Diabetes en Nierinsufficiëntie en de organisatie van chronische zorg (01/01/2010 - 21/01/2013)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Lid van de redactie van Huisarts Nu (01/01/2010 - 21/01/2013)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Workshop Kwalitatief onderzoek: Interviewen, modereren en observeren (09/01/2012 - 09/01/2012)
 • Mede-organisatie Symposium 'VINO Netwerkdag' aan de Universiteit Antwerpen (16/01/2013 - 16/01/2013)
 • Co-organiser and moderater of a workshop for final anaysis and feedback of the WoMenPower Project, a collaborative European study started within the European General Practitioners Research Network (EGPRN). (20/01/2014 - 21/01/2014)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Voordracht over Diabetes zelfmanagement educatie op het symposium 'Diabetes en Bewegen' te Leuven (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Panellid in het Interdisciplinair panelgesprek in het kader van de opleiding van kinesisten tot KineCoach Obesitas (07/01/2015 - 07/01/2015)
 • Presentatie 'EMPOWERMENT, een onmisbare schakel in wondzorg ' op het WCS wondzorgcongres in Hasselt (20/01/2012 - 20/01/2012)
 • Workshop op conferentie van Primary Care Diabetes Europe in Barcelona: 'Communicationn with people living with diabetes: attention points for health care providers' (23/01/2014 - 23/01/2014)

9. Andere

 • Lid van de werkgroep 'Patient and family education' van het UZA i.v.m. de JCI (Joint Commission International' (01/01/2012 - 21/01/2013)
 • Masterclass kwalitatief onderzoek tijdens de Nederlands-Vlaamse wetenschapsdagen palliatieve zorg (21/01/2019 - 21/01/2019)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • - Deputy representative for Belgium for the Mangement Committee of the European Cost project ENJECT (European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies). (01/01/2015 - 31/01/2018)

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Projectleider project 2 (Prevention, control and integrated mamagement of chronic diseases in a rural community in Sout Africa) in het VLIR_IUC Limpopo project van prof. Van geertruyden; (01/01/2014 - 31/01/2019)
 • Begeleiden van master en doctoraatsstudenten binnen de EBQ international course (organisatie prof.Van geertruyden) en intensieve begeleiding van studenten in Uganda en Zuid Afrika (voornamelijk kwalitatief onderzoek). (01/01/2013 - 12/01/2019)
 • Driedaagse basiscursus kwalitatief onderzoek in het kader van het VLIR-UOS Arba Minch project (coördinatie KULeuven) aan de Arba Minch University in Ethiopië (02/01/2020 - 04/01/2020)

3. Andere

 • Capacity building: Hands-on introduction to qualitative research in de Centre for Educational Growth Unit of Continuing Education of Academic Staffaan de Rīgas Stradiņa universitāte in Letland. Driedaagse training in de basis van kwalitatief onderzoek. (06/01/2019 - 08/01/2019)
 • Capacity building: Driedaagse basiscursus kwalitatief onderzoek in de lokale EBQ (Epidemiology, Biostatistics and qualitative research) in Iquitos. (13/01/2019 - 15/01/2019)
 • Workshop qualitative research aan de CRI van de Université de Paris op uitnodiging van 2 oudcursisten van de Summer University Qualitative Research (26/01/2020 - 26/01/2020)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Voorzitter van QUALUA ( QUALitative Health Research University of Antwerp) - de groep die binnen de vakgroep ELIZA en de faculteit cursusen kwalitatief onderzoek organiseert en professionalisering in kwalitatief onderzoek nastreeft; (01/01/2013 - 31/01/2021)