Het wetboek invordering : onvoldoende soelaas voor de belastingschuldige met betalingsmoeilijkheden ?

Source
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-565 (2019) p. 647-651

Belasting op onrechtmatige inkomsten en aftrek in geval van terugbetaling: is de samenhang volledig gewaarborgd? (noot onder Cass 22 februari 2019, 2 arresten)

Source
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-564 (2019) p. 627-629