Publications in the spotlight

The tax debtor's right of defence in case of cross-border collection of taxes
De Troyer Ilse  
EC tax review - ISSN 0928-2750-28:1 (2019) p. 18-31
Citatielink
Bezwaar en ambtshalve ontheffing bij overbelasting, dubbele belasting of geen belasting(aanslag) : een juridisch kluwen (noot onder Cassatie 9 februari 2018)
De Troyer Ilse  
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-555 (2019) p. 116-124
Citatielink
Ambtshalve ontheffing : ook zonder regelmatig verzoek (noot onder Cassatie 29 juni 2018)
De Troyer Ilse  
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-555 (2019) p. 125-128
Citatielink
De internationale heffingsbevoegdheid m.b.t. inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars: zit het Hof van Cassatie op een dood spoor?, Noot onder Cass. 25 januari 2018
De Troyer Ilse  
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-30 (2018-2019) p. 1182-1184
Citatielink
Interest on VAT Claims
De Troyer Ilse  
EC tax review - ISSN 0928-2750-27:2 (2018) p. 83-95
Citatielink

Full bibliography of this author