Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Effectieve aanwezigheid op infodagen, SIDINs, abiturientensessiees enz. (01/01/1987 - 31/01/2013)
 • Effectieve deelname aan infodagen. (01/01/2013 - 30/01/2015)

2. Andere

 • Lid van het Faculteitsbestuur Wetenschappen. (01/01/1998 - 01/01/2001)
 • Lid van de Onderzoeksraad en zijn Bureau (RUCA). (01/01/2002 - 01/01/2003)
 • Lid van de ZAP Evaluatiecommissie van de Faculteit Wetenschappen (01/01/2005 - 01/01/2007)
 • Lid van de Facultaire Selectiecommissie "Opvolging L. Lathouwers" (01/01/2005 - 30/01/2006)
 • Promotor UFOO onderwijsvernieuwingsproject "Competentie-opbouw voor de pijler Software-ontwikkeling" (30,000 euro) (01/01/2005 - 30/01/2006)
 • Lid van de Facultaire Selectiecommissie "ZAP-vakature Telecom" (01/01/2006 - 30/01/2007)
 • Lid van de Faculatire Selectiecommissie "ZAP-vakature Databases" (01/01/2006 - 30/01/2007)
 • Co-promotor UFOO onderwijsvernieuwingsproject "Studiemateriaal ter stimulering van zelf-evaluatie" (60,000 euro) (01/01/2006 - 30/01/2008)
 • Lid van de Selectiecommissie "ZAP-BOF vakature Databases" (01/01/2010 - 30/01/2011)
 • Lid van het bureau van de Onderwijscommissie Informatica (01/01/2010 - 30/01/2013)
 • Deelname aand begeleiding en opvolging van de onderwijsvisitatie opleiding Informatica (01/01/2008 - 31/01/2009)
 • Deelname aan de UFOO-dag met presentaties van onderwijsvernieuwingsprojecten (10/01/2006 - 10/01/2006)
 • Lid van de Selectiecommissie voor ZAP vakature Gedistribueerde Systemen (01/01/2013 - 31/01/2013)
 • Deename aan de begeleiding en opvolging van de onderzoeksvisitatie van de Informatica (01/01/2007 - 31/01/2008)
 • Lid van de Raad van de Faculteit Wetenschapen (RUCA) (01/01/1992 - 01/01/1994)
 • Voorzitter Overkeoepelende UA Curriculumcommissie Informatica. (01/01/1994 - 01/01/1996)
 • Lid van de Onderzoeksraad (RUCA) (01/01/1994 - 01/01/1996)
 • Lid van de Onderzoeksraad en zijn Bureau (RUCA). (01/01/1998 - 01/01/2000)
 • Lid van de UA commissie Informatietechnologie (UACIT). (01/01/1998 - 01/01/2001)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Wetenschappelijk peter van het TETRA project "Going Multi-core for embedded software (MC4ES). (01/01/2012 - 31/01/2015)
 • Expert member of the review committee for evaluation scientfic research projects of the University of Bologna, via Zamboni 33 - 40126 Bologna (Italy). (01/01/2013 - 30/01/2013)
 • Lid van de BEgrid (Belgische grid) stuurgroep (BELNET organisatie) (01/01/2004 - 30/01/2011)
 • Lid evaluatiecommissie doctoraatsbeurzen van het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) (01/01/2005 - 30/01/2006)
 • Lid evaluatiecommissie doctoraatsbeurzenvh Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) (01/01/2006 - 30/01/2007)
 • Lid van de adviesgroep "Grids" (WG6) van de commissie "eOnderzoek" van de Vlaamse regering (01/01/2006 - 30/01/2009)
 • Lid evaluatiecommissie doctoraatsbeurzen van het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) (01/01/2007 - 30/01/2008)
 • Lid evaluatiecommissie doctoraatsbeurzen van het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) (01/01/2008 - 30/01/2009)
 • Lid evaluatiecommissie doctoraatsbeurzen van het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) (01/01/2009 - 01/01/2010)
 • Expert adviseur ivm projectaanvragen bij agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) (02/01/2013 - 01/01/2014)
 • Project evaluator voor de King Fahd University, Dharan, Saudi Arabia. (05/01/2012 - 05/01/2012)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Member of the International Program Committee of the 2013 Euromedia Conference, Lincoln, England. (01/01/2013 - 01/01/2013)
 • Member of the International Program Committee of the 2012 Euromedia Conference, Bucharest, Rumania. (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Member of The International Program Committee of The International Conference on High-Performance Computing and Simulation (HPCS2012), Madrid, Spain (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Member of The International Program Committee of The International Conference on High-Performance Computing and Simulation (HPCS2013), Helsinki, Finland. (01/01/2013 - 01/01/2013)
 • Member of the International Program Committee of the International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS2015), July 20-24, Amsterdam, The Netherlands (01/01/2015 - 10/01/2015)
 • Member of the International Program Committee of the 2012 European Simulation and Modelling Conference, Essen, Germany. (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Member of the International Program Committee of the European Simulation Multiconference (ESM 2011) - HPC track. (01/01/2011 - 01/01/2011)
 • Member of the International Program Committee of the 29th European Simulation Multiconference – HPC track (ESM2015), 26-28 October, 2015, Leicester, United Kingdom (01/01/2015 - 01/01/2015)
 • Member of the International Program Committee of European Simulation Multiconference – HPC track (ESM2014), 22-24 October, 2014, Porto, Portugal (02/01/2014 - 15/01/2014)
 • Member of the International Program Committee of the International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS2014), July 21-25, Bologna, Italy (03/01/2014 - 30/01/2014)
 • Member of The International Program Committee of The International Conference on High-Performance Computing and Simulation (HPCS2011), Istanbul, Turkey (04/01/2011 - 08/01/2011)
 • Member of the International Program Committee of the 2nd International Conference on eScience and Grid Computing (Amsterdam, The Netherlands) (04/01/2006 - 06/01/2006)
 • Member of the International Program Committee of the Euromedia Conference (Porto, Portugal) (09/01/2008 - 11/01/2008)
 • Member of the International Program Committee of the International Euromedia Conference (Toulouse, France) (11/01/2005 - 13/01/2005)
 • Member of the International Program Committe of the Euromedia Conference 2010, Gandia, Spain (14/01/2010 - 16/01/2010)
 • Organisator van de Quattor Workshop (Antwerpen, Belgium) (14/01/2006 - 14/01/2006)
 • Member of the International Program Committee of the Euromedia Conference (Delft, The Netherlands) (15/01/2007 - 20/01/2007)
 • Member of the International Program Committee of the Euromedia Conference (Bruges, Belgium) (15/01/2009 - 17/01/2009)
 • Member of the International Program Committee of the Euromedia Conference (Athens , Greece) (17/01/2006 - 19/01/2007)
 • Member of the International Program Committee of the International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS2017), July 17-21, Genua, Italy (17/01/2017 - 21/01/2017)
 • Member of the International Program Committee of the 30th European Simulation Multiconference – HPC track (ESM2016), 26-28 October, 2016, Las Palmas, Spain (22/01/2016 - 28/01/2016)
 • Member of the International Program Committee of the European Simulation Multiconference (StJulias, Malta) (22/01/2007 - 24/01/2007)
 • Lid Organisatiecommittee van de International Workshop on Programming Grids and MetaComputing Systems (Atlanta, Georgia, USA) (23/01/2005 - 26/01/2005)
 • Member of the International Program Committee of the Internatinal Conference on Computational Science (ICCS2005) (23/01/2005 - 26/01/2005)
 • Member of the International Program Committee of the Eurpean Simulation Multiconference (Toulouse, France) (23/01/2006 - 25/01/2006)
 • Member of the International Program Committee of the European Simulation Multiconference( ESM05) (Porto, Portugal) (24/01/2005 - 26/01/2005)
 • Member of the International Program Committee of the 32nd European Simulation Multiconference – HPC track (ESM2018), 24-26 October, 2018, Ghent, Belgium (24/01/2018 - 26/01/2018)
 • Member of the International Program Committee of the 11th ACM/IEEE Conference on Grid Computing, Brussels, Belgium (25/01/2010 - 29/01/2010)
 • Member of the International Program Committee of the 31st European Simulation Multiconference – HPC track (ESM2017), 25-27 October, 2017, Lisbon, Portugal (25/01/2017 - 27/01/2017)
 • Member of the International Program Committee of the International conference on Computational Science (ICCS07) (Beijing, China) (27/01/2007 - 30/01/2007)
 • Member of the International Program Committee of the European Simulation Multiconference (LeHavre, France) (27/01/2008 - 29/01/2008)
 • Member of the International Program Committee of the International Conference on Parallel Computing (ParCo2011), Ghent, Belgium (30/01/2011 - 02/01/2011)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Medewerking aan "BEgrid Tribune", de BEgrid Newsletter (01/01/2007 - 01/01/2013)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Member of the Association for Computing Machinery (ACM) (01/01/1993 - 31/01/2014)
 • Member of the IEEE Computer Society (01/01/1999 - 31/01/2014)
 • Medeoprichter en lid van Raad van Bestuur van European Modelling and Simulation Society (Eurosis) (01/01/2005 - 01/01/2015)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Opzetten van overeenkomst met TU Delft, Nederland, voor een 1-jarig derde cyclus programma Master Computer Engineering, toegankelijk voor afgestudeerden van de UA 2e cyclus Informatica (01/01/2005 - 30/01/2007)
 • Internationalisering van het onderwijs in de opleiding Informatica via de Engelstalige Master of Computer Science. Herwerking van het informatiemateriaal om de opleiding te profileren en van de selectie criteria om het niveau van de instroom te verhogen. (01/01/2013 - 01/01/2014)

3. Andere

 • Voorzitter RUCA Curriculumcommissie Informatica. (01/01/1993 - 01/01/1995)
 • Voorzitter RUCA Curriculumcommissie Informatica. (01/01/1995 - 01/01/1997)
 • Voorzitter RUCA departement Wiskunde en Informatica. (01/01/1997 - 01/01/1999)
 • Voorzitter UA departement Wiskunde en Informatica. (01/01/1999 - 01/01/2001)
 • Voorzitter Onderwijscommissie Informatica. (01/01/2004 - 01/01/2007)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Technisch beheer (hardware en software) van de computerlabos op Campus Middelheim, Gebouw G. Vier labo ruimten (G025, G026, G027, G234) met 90 werkplaatsen en meerdere servers. (01/01/2008 - 31/01/2011)
 • Opstellen en uitvoeren van meerjarenplan appartuurvernieuwing computerlabos WISINF ten laste van het Practicum Fonds (86,000 Euro). (01/01/2008 - 31/01/2011)
 • Technisch beheer (hardware en software) van de computerlabos op Campus Middelheim, Gebouw G. Vier labo ruimten (G025, G026, G027, G234) met 90 werkplaatsen en meerdere servers. (01/01/2012 - 31/01/2015)
 • Opstellen en uitvoeren van meerjarenplan appartuurvernieuwing computerlabos WISINF ten laste van het Practicum Fonds (105,200 Euro). (01/01/2012 - 31/01/2015)
 • Beheer "Computerklassen & Labo's Informatica" op Groenenborger campus op operationeel gebied. (01/01/1993 - 31/01/2004)
 • Woordvoerder van de onderzoeksgroep Computationeel Modelleren en Programmeren (CoMP). (01/01/1998 - 28/01/2014)