Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Deelname wervingsactiviteit SIDIN Antwerpen (01/01/2019 - 01/01/2019)
 • Deelname wervingsactiviteit SIDIN Antwerpen (07/01/2020 - 07/01/2020)
 • Deelname wervingsactiviteit SIDIN Antwerpen 14 maart 2014 (14/01/2014 - 14/01/2014)
 • Deelname wervingsactiviteit SIDIN Antwerpen 15 maart 2013 (15/01/2013 - 15/01/2013)
 • Deelname wervingsactiviteit SIDIN Antwerpen (30/01/2015 - 30/01/2015)

2. Andere

 • lid stuurgroep CBR (01/01/2006 - 01/01/1970)
 • lid raad van bestuur CBR (01/01/2006 - 01/01/1970)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Hoorzitting Commissie Justitie Kamer m.b.t. de hervorming van het Strafwetboek - Boek 2 (11/01/2020 - 11/01/2020)
 • Toelichting Voorontwerp Strafwetboek (Boek I) in de Commissie Justitie Kamer (17/01/2016 - 17/01/2016)
 • Advies voor Commissie Justitie Kamer m.b.t. het wetsvoorstel inzake de strafbaarstelling van pesterijen (25/01/2015 - 25/01/2015)
 • Toelichting Voorontwerp Strafwetboek (Boek I) in de Commissie Justitie Kamer (27/01/2015 - 27/01/2015)
 • Lid in samenwerking met FOD Justitie en LINC (KULeuven) van het Overlegforum "Salduz" (met vertegenwoordigers Dienst Strafrechtelijk Beleid, magistratuur, politie, balie, academische wereld) (01/01/2012 - 01/01/2013)
 • Hoorzitting Commissie Justitie Kamer m.b.t. de hervorming van het Strafwetboek - Boek 1 (05/01/2019 - 05/01/2019)
 • Hoorzitting Commissie Justitie Kamer m.b.t. "het nut van de straf" in hoedanigheid van lid commissie hervorming van het strafwetboek (06/01/2018 - 06/01/2018)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • redactielid Nullum Crimen (tot 31.12.2005 Tijdschrift voor Strafrecht genoemd) (01/01/2000 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Mede-organisator studienamiddag sociaal procesrecht (29 november 2018) (01/01/2017 - 29/01/2018)
 • Organisatie tweetalig colloquium "Un nouveau Code pénal pour le futur?"/ "Naar een nieuw Strafwetboek?" (03/01/2019 - 03/01/2019)
 • mede-organisator studienamiddag overmacht (03/01/2015 - 03/01/2015)
 • mede-organisator studienamiddag "Toegang tot de rechter" (08/01/2016 - 08/01/2016)
 • Organisator en voorzitter studieavond "(Straf)recht in eigen handen?" (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • mede-organisator en voorzitter studienamiddag "Potpourri II: evolutie of revolutie?" (14/01/2016 - 14/01/2016)
 • mede-organisator en voorzitter studienamiddag "Potpourri II: evolutie of revolutie?" (17/01/2016 - 17/01/2016)
 • Mede-organisator studienamiddag "Toetsing van sancties door de rechter" in hoedanigheid van co-onderzoeksleider onderzoeksgroep "rechtshandhaving", alsook spreker (17/01/2011 - 01/01/1970)
 • Organisatie van het colloquium "De motivering in strafzaken", alsook spreker (18/01/2012 - 01/01/1970)
 • Mede-organisator en voorzitter van studieavond "Het moderne uitleveringsrecht praktisch toegelicht" (19/01/2013 - 19/01/2013)
 • mede-organisator colloquium 10 jaar Nullum Crimen (20/01/2015 - 20/01/2015)
 • Mede-organisator colloquium 10 jaar Nullum Crimen (20/01/2015 - 20/01/2015)
 • Organisatie colloquium Nullum Crimen "De invloed van terrorisme op de strafwetgeving" (22/01/2019 - 22/01/2019)
 • Mede-organisator studienamiddag "Verstek en verzet in burgerlijke zaken en strafzaken, nationaal en Europees" (22/01/2012 - 22/01/2012)
 • Organisatie colloquium m.b.t. strijd tegen seksueel geweld ter ere van Julie Van Espen (27/01/2021 - 27/01/2021)
 • Mede-organisator studienamiddag "Zwijgrecht versus spreekplicht" (28/01/2013 - 28/01/2013)
 • Organisatie studienamiddag onderzoeksgroep rechtshandhaving "Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen" (28/01/2019 - 28/01/2019)
 • Mede-organisator studienamiddag "Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties" (30/01/2017 - 30/01/2017)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Opiniestuk in magazine "Antenne: vakblad door en voor vrijzinnig humanistische consulenten": "Hulpverlener bij zelfdoding heeft wazig juridisch statuut" (01/01/2013 - 01/01/2013)
 • spreker CBR-studieavond (Antwerpen en Gent) m.b.t. de werking van verzachtende omstandigheden in het strafrecht (07/01/2012 - 09/01/2012)
 • Opiniestuk in krant De Morgen ("Het verkeerde vonnis") (07/01/2013 - 07/01/2013)
 • Opiniestuk in krant De Morgen "Wanneer zelfdoding zelfmoord wordt" (08/01/2013 - 08/01/2013)
 • Opiniestuk in krant De Morgen "De zaak Aquino: proces van dertien in een dozijn" (10/01/2014 - 10/01/2014)
 • Persberichten n.a.v. hervorming Strafwetboek (De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Knack, Le Soir, L'Echo, L'avenir, La Libre, 7sur7, Rtbf.be, Belga News Agency) (11/01/2018 - 12/01/2018)
 • Interview radioprogramma De Ochtend m.b.t. de hervorming van het Strafwetboek (12/01/2018 - 12/01/2018)
 • TV-optreden De Afspraak m.b.t. de hervorming van het Strafwetboek (12/01/2018 - 12/01/2018)
 • Voorstelling boek "Moord in de aula" (W. Damen en J. Rozie, "Moord in de aula", Gent, Borgerhoff&Lamberigts, 2017, 208p.) (15/01/2017 - 05/01/2017)
 • Voorstelling boek "Dreigingsniveau 4. Hoe verandert terreur ons leven?" (19/01/2016 - 19/01/2016)
 • Interview radioprogramma De Ochtend m.b.t. strafuitvoering (24/01/2018 - 24/01/2018)
 • Interview in Verkiezingsshow (TV1) m.b.t. uitdagingen justitie voor nieuwe regering (25/01/2014 - 25/01/2014)

7. Deelname aan publiek debat

 • De Standaard rapporteert uitvoerig over gevoerd onderzoek "Politiek opbod rond bestraffing leidt tot oneerbare voorstellen" (02/01/2020 - 02/01/2020)
 • Opiniestuk De Standaard "Strafrecht is er voor iedereen" (07/01/2020 - 07/01/2020)
 • De Juristenkrant rapporteert uitvoerig over gevoerd onderzoek "Politieke programma's over bestraffing zijn vaak tegenstrijdig en onuitvoerbaar" (15/01/2020 - 15/01/2020)

9. Andere

 • Hoofdredacteur Nullum Crimen (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • expertfunctie met het oog op de hervorming van het Strafwetboek (zie ook M.B. 30 oktober 2015, B.S. 29 december 2015) (10/01/2015 - 30/01/2019)
 • Aanstelling door de minister van Justitie als expert met een opdracht tot herschrijving van het Strafwetboek (15/01/2015 - 01/01/1970)

Internationalisering

3. Andere

 • lid raad van bestuur van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (02/01/2009 - 05/01/2018)
 • Organisatie tweetalig colloquium "Un nouveau Code pénal pour le futur?"/ "Naar een nieuw Strafwetboek?" (03/01/2019 - 03/01/2019)
 • Lid Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (05/01/2018 - 01/01/1970)
 • Inhoudelijke organisatie faculty lecture van Dhr. G.Corstens (President Hoge Raad der Nederlanden) met titel "Principe van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht" (07/01/2011 - 07/01/2011)
 • Organisatie jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht aan de Universiteit Antwerpen (07/01/2011 - 07/01/2011)
 • promotor eredoctoraat rechten Geert Corstens (15/01/2011 - 15/01/2011)
 • Referent bij het NwO (Netherlands Organisation for Scientific Research) voor een aanvraag MaGW Onderzoekstalent 2012. (15/01/2012 - 31/01/2012)
 • Preadviseur Nederlands-Vlaamse Vereniging voor het Recht met onderwerp "causaliteit in het strafrecht" (21/01/2014 - 22/01/2014)
 • Vast lid van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland (23/01/2018 - 01/01/1970)
 • Co-woordvoerder onderzoeksgroep rechtshandhaving (01/01/2010 - 01/01/1970)
 • Coördinator in samenwerking met FOD Justitie en Linc (KULeuven) van het Overlegforum "Salduz" (met vertegenwoordigers Dienst Strafrechtelijk Beleid, magistratuur, politie, balie, academische wereld) (01/01/2012 - 01/01/2013)
 • Woordvoerder onderzoeksgroep rechtshandhaving (01/01/2017 - 01/01/1970)