Karolien van Nunen

Doctoral researcher safety sciences

Foto ID

About Karolien van Nunen

In de bedrijfswereld staat veiligheid al heel lang hoog op de agenda. De academische wereld had er tot voor enkele jaren veel minder belangstelling voor. Daar bracht de Universiteit Antwerpen verandering in met, na de oprichting van een master in de veiligheidswetenschappen, de oprichting van de Leerstoel Vandeputte. Met de oprichting van de leerstoel Vandeputte krijgt het wetenschappelijk onderzoek in het veiligheidsdomein een boost.

De leerstoel Vandeputte is de eerste particulier gefinancierde leerstoel aan de Universiteit Antwerpen. De leerstoel wordt volledig gefinancierd door Gilbert Vandeputte, de voormalige CEO van Vandeputte Safety Experts.

Gedurende vier jaar zal Karolien van Nunen doctoraatsonderzoek verrichten naar de veiligheidscultuur in organisaties. Het doctoraatsonderzoek wordt begeleid door de promotoren prof. Koen Ponnet en prof. Genserik Reniers.

Het doctoraatsproject wil zowel een wetenschappelijke als praktijk relevante output hebben. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het belangrijk om op een integrale en multidisciplinaire manier na te gaan welke factoren het meest invloed hebben op en voorspellend zijn voor veiligheidscultuur, zodanig dat hierop prioritair kan ingezet worden door organisaties. Ook zal de invloed van veiligheidsattitudes op veiligheidsgedragingen in kaart gebracht worden. Vanuit praktijkgericht standpunt zal er een instrument worden ontwikkeld om de factoren die een invloed hebben op de veiligheidscultuur, -attitudes en - gedragingen in  organisaties te evalueren, te valideren en hieromtrent aanbevelingen te formuleren. Op basis van dit gevalideerde instrument zal een veiligheidscultuur van een organisatie gemeten kunnen worden met als uiteindelijke doel een attitudeverandering teweeg te brengen richting een positieve veiligheidscultuur.

Statute & functions

Bijzonder academisch personeel
  • doctoraatsbursaal

Internal mandates

Contact

Stadscampus
Venusstraat 23
S.V.145
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032655450
       0498522100
karolien.vannunen@uantwerpen.be