De weerbarstige kracht van het ding : materiële 'agency' in de podiumkunsten

Source
Etcetera : tijdschrift voor podiumkunsten - ISSN 0774-2738-37:156 (2019) p. 54-63
Author(s)

De natuur aan zet : Een ontstaansgeschiedenis van Maria Lucia Cruz Correia’s performance Voice of Nature: The Trial

Source
Forum : tweemaandelijks tijdschrift over onderwijs en podiumkunsten - ISSN 0779-7397-26:3 (2019) p. 45-54
Author(s)