Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

  • Participatie aan infodagen, georganiseerd door de UA, ook na het beëindigen van het voorzitterschap van de Onderwijscommissie Wijsbegeerte. Participatie aan verschillende SID-in beurzen. (01/01/2006 - 01/01/1970)

2. Andere

  • Ondervoorzitter van de Raad Dienstverlening, UA. Lid van de Onderwijscommissie Specifieke Lerarenopleding en van de Onderwijscommissie Onderwijs- en Opleidingswetenschappen. (01/01/2009 - 01/01/2016)
  • Omvangrijke begeleiding van studenten in het kader van de voorbereiding van scripties, bachelorscripties en masterthesissen, en in het kader van het Departement Studentgerichte Diensten. (01/01/1989 - 01/01/1970)
  • CIKO-Coördinator Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (01/01/2013 - 15/01/2018)

Academische dienstverlening aan de samenleving

4. Organisatie congressen en workshops

  • Organisatie van tot nog toe meer dan 800 wetenschappelijke congressen en workshops door UCSIA in samenwerking met de UA. (01/01/2004 - 01/01/2018)

9. Andere

  • Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs. Bestuurder van de vereniging, gemandateerd door het Departement Wijsbegeerte, UA. (01/01/2000 - 01/01/1970)
  • Gemandateerd door de UA: lid van het Vredescentrum van de Provincie Antwerpen en van de Stad Antwerpen. Voorzitter van de opleiding Vredeseducatie. (01/01/2010 - 01/01/1970)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

  • Voorzitter Centrum voor Andragogiek (raad van bestuur en directiecomité). Sedert 01.01.2013. Voorheen 10 jaar ondervoorzitter. Tevens voorzitter van de examencommissie, CNO, ASoE (01/01/2013 - 01/01/1970)
  • Directeur Studentenhome 'Ten Prinsenhove', UA (01/01/1983 - 30/01/2017)

Internationalisering

3. Andere

  • Voorzitter examencomissie bachelor en master Wijsbegeerte. Tevens voorzitter van de fraudecommissie Wijsbegeerte. (01/01/2013 - 30/01/2017)