Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • rondleiding dienst cardio UZA (03/01/2012 - 03/01/2012)
 • Infodag: rondleiding studenten in het cathlab (UZA) (14/01/2015 - 14/01/2015)
 • rondleiding dienst cardiologie UZA (20/01/2010 - 20/01/2010)
 • infodag studenten: sitebezoek cathlab UZA (23/01/2013 - 23/01/2013)
 • studentenbegeleiding in UZA cathlab (23/01/2019 - 23/01/2019)

2. Andere

 • UA afgevaardigde in de commmissie tegemoetkoming van Geneesmiddelen (CTG) (01/01/2014 - 31/01/2020)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Steering committee meeting: REWINDER study, Brussel (19/01/2014 - 19/01/2014)
 • Advisory board: praktische implementatie dual antiplatelet therapy (Daiihi Sankyo/lilly) (19/01/2012 - 19/01/2012)
 • national ACS advisory board meeting, Brussel (25/01/2013 - 25/01/2013)
 • Advisory Board : prasugrel in acute coronary syndromes (Daiichi-Sankyo) (26/01/2012 - 26/01/2012)
 • lid erkenningscommissie cardiologie (01/01/2011 - 01/01/2013)
 • ACS advisory board meeting, Zaventem (03/01/2013 - 03/01/2013)
 • Key Opinion Leaders meeting for the clinical development of ADRA2B in STEMI, Munich (12/01/2018 - 12/01/2018)
 • advisory board Mitraclip, Brussel (16/01/2013 - 16/01/2013)

2. Klinische dienstverlening

 • full time interventiecardioloog in het UZA (01/01/1992 - 02/01/2013)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • member editorial board ACTA Cardiologica (01/01/2005 - 31/01/2022)
 • Editorial board member of Acta Cardiologica (01/01/2014 - 01/01/2016)
 • editorial boardmember of the EHJ-acute cardiovascular care (01/01/2015 - 31/01/2020)

4. Organisatie congressen en workshops

 • joint session of European society of cardiology and Belgian society of cardiology: new guidelines on valvular heart disease (01/01/2013 - 01/01/2013)
 • organisatie Belgian congress on acute cardiac care (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Organisation joint ESC and BSC session on ESC guidelines (Brussels) (03/01/2012 - 03/01/2012)
 • Chair and introduction of the meet the expert session about management of cardiogenic shock (03/01/2019 - 03/01/2019)
 • workshop: update mitralisinsufficientie (03/01/2011 - 03/01/2011)
 • organisatie sessie anticoagulationn for AF in the annual BEHRA meeting (Brussels) (04/01/2012 - 04/01/2012)
 • Belgian congress on acute cardiac care, Brussels (scientific committee) (06/01/2014 - 06/01/2014)
 • Annual congres of the Belgian Society of Cardiology: president (07/01/2019 - 08/01/2019)
 • Organiser of the annual congress of the Belgian Society of Cardiology: President of the BSC (08/01/2018 - 09/01/2018)
 • Organisatie van Belgian congress on acute cardiac care, Brussels: member of scientific committee, chairman of session (08/01/2018 - 08/01/2018)
 • organisatie seminarie cardiologie: de levenscyclus van een nieuw medicament (09/01/2015 - 09/01/2015)
 • Joint session ESC-BSC: ESC guidelines ( Brussels) (11/01/2011 - 11/01/2011)
 • Second Belgian congress on Acute Cardiac Care (Brussels) (11/01/2010 - 11/01/2010)
 • Board meeting European association of acute cardiovascular care, Sicilie, executive boardmember (Treasurer) (11/01/2019 - 13/01/2019)
 • Seminarie cardiologie: aanwinsten in de chronisch behandeling van ischemisch hartlijden (11/01/2018 - 11/01/2018)
 • organisatie van nationale BWGIC springmeeting in Antwerpen (12/01/2015 - 12/01/2015)
 • organisatie stafvergadering UZA: medische aansprakelijkheid in theorie en praktijk (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Geneeskundige Dagen van Antwerpen: organisatie sessie cardiopulmonale gastro-enterologie (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Workshop: Update acute coronaire syndromen (UZ Antwerpen) (13/01/2009 - 13/01/2009)
 • organisatie Belgian mitraclip workshop (14/01/2016 - 14/01/2016)
 • workshop; Belgian STEMI database: the past and the future (15/01/2011 - 15/01/2011)
 • organisatie seminarie cardiologie UZA: aanwinsten in de cardiovasculaire farmacotherapie (16/01/2016 - 16/01/2016)
 • organisatie Belgian mitraclip workshop (Brussel) (16/01/2015 - 16/01/2015)
 • Boardmeeting of the European association of acute cardiovascular care in Barcelona, executive boardmember (Treasurer) (18/01/2019 - 19/01/2019)
 • bloedplaatjes inhibitoren: nieuwe aanwinsten (20/01/2010 - 20/01/2010)
 • workshop: update behandeling lipidenstoornissen (UZ Antwerpen) (21/01/2006 - 21/01/2006)
 • Board meeting of the European association of acute cardiovascular care, Brussels: executive boardmember (Treasurer) (24/01/2018 - 25/01/2018)
 • organisatie seminarie cardiologie: radioprotectie in de cardiologie (25/01/2016 - 25/01/2016)
 • congres: atherothrombosis summit 2011 (26/01/2011 - 26/01/2011)
 • workshop: klinische praktijkrichtlijnen in de cardiologie (26/01/2012 - 26/01/2012)
 • Board meeting of the European Association of acute cardiovascular care in Munich; executive boardmember (Treasurer) (28/01/2018 - 29/01/2018)
 • joint ESC-BSC session about management of ACS-NSTEMI, Barcelona (28/01/2017 - 28/01/2017)
 • joint meeting BSC-ESC: New ESC guidelines (Brussels) (29/01/2010 - 29/01/2010)
 • Organisatie BSC-ESC joint session about new guidelines (29/01/2016 - 29/01/2016)
 • Workshop meeting on Bioresorbable vascular scaffolds, Brussels (30/01/2014 - 30/01/2014)
 • organisatie joint BSC-ESC session on guidelines, Brussel (30/01/2015 - 30/01/2015)
 • First Belgian congress on acute cardiac care (Brussels) (30/01/2008 - 30/01/2008)
 • Workshop: Implementation of reperfusion therapy in STEMI patients (Brussels) (30/01/2006 - 30/01/2006)
 • Workshop: Acute coronaire syndromen (UZ Antwerpen) (30/01/2010 - 30/01/2010)
 • Joint session of the European Society of Cardiology and the Belgian society of cardiology: new guidelines on stable coronary artery disease (31/01/2014 - 31/01/2014)

6. Wetenschapscommunicatie

 • lentesymposium voor huisartsen: aanpak en behandeling van stabiele angina pectoris (02/01/2012 - 02/01/2012)
 • Nationaal huisartsen congres, Brussel, spreekbeurt over mitraliskleplijden (08/01/2013 - 08/01/2013)
 • Huisartsensymposium electrofysiologie: spreekbeurt NOACS tips&tricks (09/01/2013 - 09/01/2013)
 • Mitraclip: een nieuwe interventionele techniek voor behandeling van mitralinsufficientie (wetenschappelijke krans Brugge) (10/01/2012 - 10/01/2012)
 • Huisartsen symposium cardiologie: : aanpak van cardiologische urgenties in de huisartsenpraktijk (11/01/2017 - 11/01/2017)
 • Cost-effectiveness of cardiovascular prevention (LOK vergadering) (11/01/2012 - 11/01/2012)
 • Voordracht: quality indicators in cardiology: Toy or Tool (Namur) (11/01/2014 - 11/01/2014)
 • Functional mitral valve regurgitation: how to stop the process of adverse remodeling, UZA (12/01/2015 - 12/01/2015)
 • Seminarie cardiologie: voordracht: update acute coronaire syndromen (UZA) (13/01/2015 - 13/01/2015)
 • Geneeskundige dagen van Antwerpen: ACS: reperfusie anno 2013 (13/01/2013 - 13/01/2013)
 • Postgraduaat intensieve zorgen: les acute coronaire syndromen (16/01/2014 - 16/01/2014)
 • Wetenaschappelijk krans (Mol): huidige richtlijnen van de behandeling van ACS (16/01/2012 - 16/01/2012)
 • LOK vergadering cardio: E-cigarettes: friend of foe? (16/01/2017 - 16/01/2017)
 • seminarie cardiologie: voordracht: mitraclip implantatie: state of the art (17/01/2012 - 17/01/2012)
 • Regionale meeting in Mol: update MitraClip (18/01/2015 - 18/01/2015)
 • 37e Wintermeeting Geriatrie: voordracht Acute coronaire syndromen: nieuwe terminologie en diagnostiek, Oostende (21/01/2014 - 21/01/2014)
 • Lentesymposium voor huisartsen UA: aanpassing ontstollingstherapie voor operatie (21/01/2015 - 21/01/2015)
 • Cardiologische hoogtepunten (Meise); voordracht: micropartikels en infarct (21/01/2015 - 21/01/2015)
 • ESC STEMI guidelines: will it impact our daily practice: seminarie cardiologie UZA (21/01/2017 - 21/01/2017)
 • Update in acute coronaire syndromen : rol van high sensitivy troponine (LOK groep Brugge) (22/01/2012 - 22/01/2012)
 • Postgraduaat urgentiegeneeskunde: les cardiale urgenties (23/01/2014 - 23/01/2014)
 • cardiovasculair lentesymposium voor huisartsen, UA, voordracht cardiovasculair formularium (23/01/2013 - 23/01/2013)
 • Regionale meeting: nieuwe therapeutische perspectieven met orale anticoagulantia (23/01/2012 - 23/01/2012)
 • postgraduaat urgentiegeneeskunde: les cardiovasculaire urgenties (24/01/2013 - 24/01/2013)
 • het belang van rookstop bij cardiovasculaire aandoening (regionale meeting) (24/01/2012 - 24/01/2012)
 • Trainingssessie voor Belgische cardiologen over "optimalisation of management of STEMI patients" (25/01/2012 - 25/01/2012)
 • Wetenschappelijke meeting in Brugge: voordracht: kwaliteitscriteria bij acute coronaire syndromen (26/01/2014 - 26/01/2014)
 • LOK vergadering: hospitaalduur bij het acuut hartinfarct: de evidentie en de praktijk. (26/01/2012 - 26/01/2012)
 • STEMI register en kwaliteitsevaluatie: Symposium : meet ,weet en verbeter,Roeselare (28/01/2015 - 28/01/2015)
 • Medisch symposium (Brussel): lezing: registers als kwaliteitsbewakingsinstrument (28/01/2016 - 28/01/2016)
 • Vereniging voor ziekenhuisapotheek: voordracht: anticoagulantie beleid (28/01/2016 - 28/01/2016)
 • huisartsensymposium UA: voordracht innovatieve aanpak mitralisinsufficientie (29/01/2014 - 29/01/2014)
 • Educational course about management of mitral regurgitation with the Mitraclip: ABOTT educational network: Brussels (29/01/2018 - 29/01/2018)
 • voordracht: Lijdt het hart ook onder de vervuilde lucht? UZA viert 40j (29/01/2019 - 29/01/2019)
 • Nationaal symposium cardiovasculaire verpleegkunde (Antwerpen): spreekbuurt over acute coronaire syndromen (30/01/2013 - 30/01/2013)
 • Toelichting interdisciplinair cardiologisch kwaliteitshandboek (LOK organisatie) (30/01/2013 - 30/01/2013)
 • Symposium cardiovasculaire verpleegkunde te Leuven: voordracht Mitraclip, zal het de klassieke chirurgie vervangen? (31/01/2018 - 31/01/2018)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • European board on implementation of practise guidelines (national coordinator) (01/01/2008 - 31/01/2014)
 • Treasurer of the European Association of acute cardiovascular care (01/01/2018 - 25/01/2018)
 • Lid ethisch comit√© UZA (01/01/2008 - 31/01/2011)
 • Belgian Society of Cardiologie: bestuurslid (02/01/2008 - 02/01/2014)
 • Treasurer Belgian interdisciplinary working group of acute cardiology (BIWAC) (02/01/2008 - 12/01/2021)
 • Boardmember of the Belgian Society of Cardiology (13/01/2004 - 12/01/2021)
 • Fellow of the European Society of Cardiology (30/01/1998 - 31/01/2015)
 • Member of the European working group of "Acute Cardiac Care" (30/01/2003 - 31/01/2015)
 • Belgian Young Cardiologists' Club (voorzitter 1998-1999) (01/01/1993 - 31/01/2002)
 • Belgische werkgroep interventionele cardiologie: bestuurslid (01/01/2000 - 31/01/2012)
 • Bestuurslid Belgische werkgroep acute cardiologie: voorzitterschap 2003-2006 (01/01/2003 - 31/01/2015)
 • College van Cardiologie: bestuurslid (01/01/2007 - 31/01/2014)
 • European percutaneous interventions association (EAPCI): membership (01/01/2008 - 31/01/2014)

9. Andere

 • lidmaatschap van de medische raad van UZA (01/01/2012 - 01/01/1970)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • steering committee meeting of the CIRCUS trial , Barcelona (01/01/2015 - 01/01/2015)
 • Steering committee meeting of CIRCUS trial (international clinical study) ( Amsterdam) (02/01/2013 - 02/01/2013)
 • Transcatheter valve treatment registry, investigators meeting, Amsterdam (02/01/2013 - 02/01/2013)
 • ESC guidelines coordinators meeting: presentation of Belgian implementation of ESC guidelines. (05/01/2017 - 06/01/2017)
 • ESC spring summit: cardiology of today-cardiology of tomorrow: present as chairman of the Belgian Society of Cardiology (08/01/2017 - 09/01/2017)
 • European ACS advisory board: contemporary management of ACS patients, Venice (09/01/2014 - 10/01/2014)
 • Steering committee meeting CIRCUS trial in Lyon (11/01/2015 - 11/01/2015)
 • ESC guidelines coordinators meeting (Nice) (12/01/2016 - 13/01/2016)
 • ESC guidelines coordinators meeting (national representative), Nice (15/01/2015 - 16/01/2015)
 • International investigators meeting for ODYSSEY clinical trial, Madrid (16/01/2013 - 16/01/2013)
 • ACCA scientific committee meeting (Vienna) (17/01/2015 - 17/01/2015)
 • Investigatorsmeeting RCT: lecture protocol GEMINI, Brussels (18/01/2015 - 18/01/2015)
 • Faculty member of the European congress of acute cardiac care: chairman in several sessions, Geneva (18/01/2014 - 20/01/2014)
 • steering committee meeting about BENELUX registry of mitraclip procedures, Breda (19/01/2013 - 19/01/2013)
 • organisatie benelux usermeeting on percutaneous mitral valve repair (MitraClip), Breda (20/01/2014 - 20/01/2014)
 • steering committee about transcatheter valve treatment European registry: Paris (21/01/2014 - 21/01/2014)
 • International advisory board on glycoprotein 2B/3A inhibitors: invited speaker: Paris (22/01/2014 - 22/01/2014)
 • EAPCI summit in Nice (national leaders) (23/01/2015 - 23/01/2015)
 • Paradise national leader meeting - ESC Barcelona (25/01/2017 - 25/01/2017)
 • International steering committee meeting on European registry of mitraclip (Munich) (26/01/2012 - 26/01/2012)
 • European advisory board: the ACS landscape-European perspectives (Amsterdam, Astra-Zenaca) (27/01/2013 - 27/01/2013)
 • Steering committee meeting of CIRCUS trial (international clinical study) ( Munich) (27/01/2012 - 27/01/2012)
 • Steering committee meeting: GEMINI-ACS trial (27/01/2016 - 27/01/2016)
 • ACCA scientific committee meeting (London) (29/01/2015 - 29/01/2015)
 • ACCA scientific committee meeting (Rome) (30/01/2016 - 30/01/2016)

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Clinical trials in acute cardiovascular care: steering committee member, Paris (03/01/2019 - 03/01/2019)
 • Scientific committee meeting of the European STEMI registry, Munich (25/01/2018 - 25/01/2018)
 • ESC guidelines coordinator meeting, Nice: national representative (29/01/2019 - 30/01/2019)

3. Andere

 • MEDI 6012 Phase2B clinical trial Scientific Advisory Board, Amsterdam Schiphol (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • President of the Belgian College of Cardiology (01/01/2013 - 31/01/2016)
 • President of the Belgian Society of Cardiology (11/01/2017 - 08/01/2019)
 • voorzitterschap college van cardiologie (25/01/2013 - 25/01/2016)