Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Infopunt bemannen van de opleiding ERF (11/01/2017 - 11/01/2017)
 • Infopunt bemannen van de opleiding MLZ (23/01/2013 - 23/01/2013)

2. Andere

 • gastcollege 'Werelderfgoed in Mali, zoeken naar een duurzaam behoud' in kick-off week voor het VLIR-project PLAN4CURE (02/01/2016 - 02/01/2016)
 • lid van selectiecomissie voor de posities van 5 deeltijdse (30%) praktijkassistenten in het domein architectuur (02/01/2018 - 17/01/2018)
 • lid van de EVC-comissie voor Katherina Berckmans (13/01/2017 - 31/01/2017)
 • Opnemen van titularis-rol van het OLOD IOP tijdens ziekte Marieke Jaenen (15/01/2018 - 15/01/2018)
 • jurylid bij afstudeerprojecten 'Herbestemming kerken' van de master architectuur (22/01/2017 - 22/01/2017)
 • gastcollege 'Restauratiefilosofie Stadhuis Antwerpen' in vak Architectuurgeschiedenis 2BA AA Prof.Dr.Inge Bertels (23/01/2018 - 23/01/2018)
 • Samenwerking aan een gemeenschappelijk masterproject 'Campus Mutsaard' met studenten FOW-AR, FOW-IAR, FTI-BK en FOW-MLZ (25/01/2015 - 25/01/2016)

Academische dienstverlening aan de samenleving

4. Organisatie congressen en workshops

 • Workshop 28/05 BREEAM monumenten in Belgische context - erfgoed / Atelier 28/05 BREEAM monuments dans le contexte Belge - patrimoine (28/01/2018 - 28/01/2018)
 • Workshop 19/11: geïntegreerde aanpak van monumenten in de Belgische context: duurzaamheidsbeleid - Atelier 19/11 : processus de conservation intégré des monuments dans le contexte Belge : politique de durabilité (19/01/2018 - 19/01/2018)

7. Deelname aan publiek debat

 • interview in vaktijdschrift OBRAS : 'Dos Arquitecturas complementarias' p88-96 in het kader van de renovatie van het Havenhuis Antwerpen (01/01/2017 - 01/01/2017)
 • interview in vaktijdschrift RENOSCRIPTO : 'Doorgedreven passie voor erfgoedrestauratie en -renovatie' p6-17 (01/01/2014 - 01/01/2014)
 • Interview Radio 1 - De Ochtend : 'Restauratie van de Handelsbeurs Antwerpen' (03/01/2016 - 03/01/2016)
 • interview in L'ECHO : 'De l'Atomium à la Monnaie, les trésors (cachés) de notre patrimoine' in het kader van de tentoonstelling 'Hidden Heritage' (03/01/2016 - 03/01/2016)
 • Interview in DE STANDAARD : 'Monnikenwerk in dienst van het monument' in het kader van de tentoonstelling 'Hidden Heritage' (24/01/2016 - 24/01/2016)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • lid van ICOMOS Vlaanderen-Brussel (01/01/2007 - 31/01/2019)
 • Presentatie en werfbezoek van de Restauratie van de Handelsbeurs Antwerpen in het kader van een WTA-activiteit (09/01/2016 - 09/01/2016)
 • Presentatie en werfbezoek van de Restauratie van de Handelsbeurs Antwerpen in het kader van een WTA-activiteit (23/01/2018 - 23/01/2018)

9. Andere

 • Presentatie en werfbezoek van de Restauratie van de Handelsbeurs Antwerpen aan studenten architectuur UGENT (07/01/2017 - 07/01/2017)
 • Presentatie en werfbezoek aan het Havenhuis Antwerpen voor studenten architectuur UGENT (07/01/2017 - 07/01/2017)
 • Presentatie en werfbezoek van de Handelsbeurs Antwerpen voor alle consulenten van Onroerend Erfgoed Vlaanderen (11/01/2018 - 11/01/2018)
 • Lezing “Het Havenhuis in Antwerpen” (in samenwerking met arch. J.Pauwels). Davidsfonds Herentals (19/01/2013 - 19/01/2013)
 • Presentatie en rondleiding 'Renovatie Stadhuis Antwerpen' aan delegatie erfgoedspecialisten uit Shangai (23/01/2017 - 23/01/2017)
 • Lezing “Het werk van een restauratiearchitect. Case Havenhuis”. KU Leuven, Campus Denayer, opleiding Bouwkunde (26/01/2015 - 26/01/2015)
 • Rondleiding in Handelsbeurs Antwerpen voor academici van volgende universiteiten; BTU Cotbus, UBO Brest en VUB (27/01/2014 - 27/01/2014)

Internationalisering

3. Andere

 • uitnodiging van buitenlandse gastdocent Charlotte Van Emstede (Universiteit Maastricht) voor gastcollege rond waardenstelling in de les Besluitvorming FOWERF (10/01/2017 - 10/01/2017)
 • Uitnodiging prof. dr. W. Quist (TU Delft) als extern jurylid IOP en voor de lezing : 'Transformatie van monumentaal erfgoed: Een zoektocht naar de tolerantie voor verandering' (19/01/2018 - 19/01/2018)
 • Uitnodiging prof. dr. W. de Jonge (TU Delft) als extern jurylid IOP en voor de lezing : 'Herbestemming en verduurzaming van modernistische gebouwen 1950-60s' (23/01/2017 - 23/01/2017)
 • Uitnodiging van Charlotte van Emstede (Universiteit Maastricht) voor deelname jury IOP en lezing: ‘Waardestelling: het wikken en wegen van erfgoedwaarden' (27/01/2016 - 27/01/2016)