Research team

Expertise

My research is in the field of macroeconomics and monetary economics, in particular business cycles and monetary and fiscal policy.

The role of the family in explaining gender gaps in the labor market: lessons from economic crises for the COVID-19 pandemic. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Vrouwen bereiken consequent slechtere resultaten op de arbeidsmarkt dan mannen, in termen van lonen, participatiegraden en werkloosheid. Deze verschillen zijn nog groter geworden door de economische crisis die is veroorzaakt door de huidige Covid-19-pandemie. Recente literatuur benadrukt dat: (i) een belangrijk deel van deze kloven te wijten is aan loondiscriminatie door monopsonistische werkgevers die de lage elasticiteit van het aanbod van vrouwen aan de individuele onderneming benutten; (ii), hoe koppels gezamenlijke beslissingen nemen met betrekking tot het arbeidsaanbod en baankeuzes, is belangrijk voor het begrijpen van deze kloven. Familiebeslissingen zijn het resultaat van een onderhandelingsproces tussen de leden van het huishouden, wiens voorkeuren de uitdrukking zijn van de sociale normen waaraan zij zich houden. In dit project willen we de rol van het gezin bestuderen bij het verklaren van beslissingen over het arbeidsaanbod van koppels en hun gevolgen voor genderkloven. De uitdaging is dat het arbeidsaanbod afhankelijk is van onderhandelingsposities binnen het huishouden, maar onderhandelingsposities zelf veranderen met relatieve economische prestaties binnen het huishouden. Om dit endogeniteitsprobleem op te lossen, stellen we voor om grote macro-economische schokken te gebruiken als natuurlijke experimenten. De hypothese is dat grote veranderingen in de economische omstandigheden ons een exogene variatie in de onderhandelingspositie binnen de huishoudens geven die de onderhandelingsprocedure zelf kan beïnvloeden als ze voldoende persistent zijn. In het bijzonder willen we in dit onderzoeksproject: (i) begrijpen in welke mate veranderingen in hoe de onderneming concurreert voor werknemers van elk geslacht  dat wil zeggen, genderkloven in monopsonistische concurrentie  de evolutie van genderkloven op de arbeidsmarkt in de economische cyclus verklaren; (ii) om deze resultaten te gebruiken om te onderzoeken hoe het besluitvormingsproces binnen het huishouden (zoals bepaald door sociale normen over genderrollen in het gezin) verandert als gevolg van de economische omgeving. Eerst zullen we een raamwerk ontwikkelen waarmee we een oorzakelijk verband kunnen leggen tussen macro-economische schokken en genderkloven op de arbeidsmarkt, die leiden tot veranderingen in de onderhandelingspositie binnen het huishouden. Vervolgens zullen we analyseren hoe die veranderingen in onderhandelingspositie in het huishouden, zoals geïnstrumenteerd door de economische cyclus, de gezinsbeslissingen van het gezin beïnvloeden. Het begrijpen van de evolutie van sociale normen zou van grote waarde zijn voor het ontwerpen van beleid dat gericht is op het herdefiniëren van de gendernormen binnen het huishouden. Aangezien het banenverlies tijdens de Covid-19-pandemie bijzonder ernstig is voor vrouwen en vrouwen ook de meeste extra kinderopvangtaken geïmpliceerd door de sluiting van kleuterscholen en scholen op zich namen, zou deze crisis decennia van vooruitgang in de richting van gendergelijkheid kunnen uithollen. Ons project beoogt een leidraad te bieden om deze trend te keren door beleidsinterventies te ontwerpen die op lange termijn veranderingen in sociale normen kunnen veroorzaken.

Researcher(s)

Research team(s)

Project type(s)

  • Research Project

Fiscal Policy, Credit Cycles, and the Macroeconomy. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

The global financial crisis reignited interest in understanding how credit fluctuations affect macroeconomic outcomes. It is now widely recognized that private debt cycles shape macroeconomic fragility and crisis risk. In response to the crisis, many countries adopted countercyclical fiscal policy, which moved government spending, taxation, and deficit financing to the forefront of policy debates. The aim of this project is to understand the interplay of credit cycle fluctuations, business cycle fluctuations, and fiscal policy. First, we will develop a business cycle model in which household debt matters for the propagation and amplification of fiscal interventions. The model will be used to test the significance and magnitude of the private debt ccelerator effect with respect to fiscal policy changes.Counterfactual policy simulations will provide insights into how the credit cycle influences the fiscal transmission mechanism. The second part of the project will explore how fiscal policy by itself shapes private credit cycles. In particular, we will provide evidence on the effects of fiscal policy shocks on credit growth. Finally, we will turn to systematic (rule-based) stabilization policy and explore whether there is a trade-off between business cycle stabilization and credit cycle stabilization. Understanding the interplay between fiscal policy and credit cycles would be of great value for the design of policies aiming to promote macroeconomic and financial stability.

Researcher(s)

Research team(s)

Project type(s)

  • Research Project