Normalisering van de rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren: bron van inspiratie?

Source
Publiekrechtelijke kronieken - ISSN 1379-0323-3-4 (2019) p. 531-610

Collectieve arbeidsverhoudingen in de gezondheidssector(en) in Vlaanderen : een analyse van de VIA-akkoorden en de federale sociale akkoorden

Source
Tijdschrift voor sociaal recht - ISSN 0035-1113-2 (2020) p. 151-214
Author(s)

Collective bargaining in the Belgian public sector : stuck on the road between tradition and innovation

Source
The value of work and its rules between innovation and tradition / Forsyth, A. [edit.]-p. 132-146
Author(s)