Het il y a en de triomf van het Zijn

Source
Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte - ISSN 0002-5275-112:4 (2020) p. 517-520

'De filosofische analyse ver vooruit'. Hans Blumenberg als literaire filosoof

Source
Tijdschrift voor philosophie - ISSN 1370-575X-83:3 (2020) p. 475-501