Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Deelname aan SID-in te Antwerp Expo (volledige dag) (07/01/2020 - 07/01/2020)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Advies aan kabinet van staatssecretaris Philippe De Backer in verband met hervorming Privacycommissie (01/01/2016 - 31/01/2016)
 • Ontvangst vertegenwoordigers IGEAN voor gesprek i.v.m. oprichting kwaliteitskamer (mondeling advies) (08/01/2019 - 08/01/2019)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Hoofdredacteur Tijdschrift voor Gemeenterecht (01/01/2018 - 31/01/2021)
 • Redactielid Tijdschrift voor Gemeenterecht (01/01/2016 - 31/01/2017)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Mede-organisator van een seminar over de 'Onafhankelijkheid en Accountability van Sectorregulatoren' (27/01/2013 - 27/01/2013)
 • Organisatie studienamiddag 'Bestuurlijke handhaving - Hoe door de bomen het bos nog zien?' (05/01/2018 - 05/01/2018)
 • Organisatie expert seminar 'The Architect and the Law in a Context of Collaborative Design' (08/01/2019 - 08/01/2019)
 • Studienamiddag Lokale Bewonersparticipatie i.s.m. Vlaams Huurdersplatform en VIVAS (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • Organisatie studievoormiddag 'Tucht- en ontslagrecht lokaal overheidspersoneel' via die Keure Opleidingen (i.s.m. Prof. dr. Ingrid Opdebeek en Mr. Ann Coolsaet) (24/01/2019 - 24/01/2019)
 • Lid organiserend team doctorandicongres onderzoeksgroep Overheid & Recht (26/01/2013 - 26/01/2013)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Presentatie voor de gemeenteraad van de Stad Halle i.v.m. de rol van kwaliteitskamers (resultaten onderzoek junior postdoctoraal mandaat) (10/01/2020 - 10/01/2020)
 • Presentatie van onderzoeksresultaten i.v.m. kwaliteitskamers en deelname aan paneldebat op 'Festival van de Architectuur' te Gent (25/01/2019 - 25/01/2019)

7. Deelname aan publiek debat

 • Deelname als expert aan besloten workshop SERV (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen) in verband met de evaluatie van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving (17/01/2020 - 17/01/2020)

9. Andere

 • Academisch secretaris van de Administratieve Rechtsbibliotheek (die Keure) (01/01/2015 - 31/01/2021)
 • Lid jury examen Attaché bij het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (01/01/2019 - 30/01/2020)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Organisatie bezoek collega's publiekrecht University of Trento aan faculteit (in kader privileged partnership LLM) (07/01/2020 - 08/01/2020)