Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Actieve participatie bij open campusdagen, sid-ins, infodagen, alumniavonden (deel wegenbouw) (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • SID-IN Antwerpen (07/01/2020 - 07/01/2020)

2. Andere

 • Lid van diverse selectiecommissies ZAP en ABAP (opleiding bouwkunde) (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Mede-organisator Workshop 'Bouw' tijdens Kinderuniversiteit (01/01/2015 - 01/01/1970)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Expert aangesteld door Agentschap Wegen en Verkeer / COPRO inzake nieuwe materialen in de wegenbouw (Commissies TB) (01/01/2019 - 16/01/2020)
 • Expert aangesteld door Agentschap Wegen en Verkeer / COPRO inzake nieuwe materialen in de wegenbouw (Commissies TB TGRI & TB Fillinox) (01/01/2018 - 31/01/2018)
 • Lid van adviescommissie (expert) bij AVW/COPRO inzake nieuwe vulstof voor asfaltproductiecentrales (01/01/2019 - 31/01/2019)
 • Lid van de werkgroep H6 Verhardingen - Nieuw Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw (academisch advies), Agentschap Wegen en Verkeer (16/01/2016 - 01/01/1970)
 • Permanent lid - Agentschap Wegen en Verkeer, Commissie voor Kwaliteitszorg van Bitumineuze Verhardingen (CKB) (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Actief lid van Technisch Comité 4- adviesgroep “Bitumen, asfaltwegen en chemie”, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • Actief lid van werkgroepen bij OCW ter herziening van diverse handleidingen (BAC1R) (01/01/2018 - 01/01/1970)
 • Expert voor Werkgroep "Weigh in Motion / Containernummers" (Port of Antwerp) (01/01/2018 - 01/01/1970)
 • VITO, Begeleidingscommissie Studie van Best Beschikbare Technologieën – Asfaltcentrales, academische vertegenwoordiging (01/01/2012 - 01/01/2013)
 • Dimensionering van E34 - advies wegopbouw i.o.v. Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen (01/01/2013 - 01/01/2015)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Organisatie van diverse cursussen sinds 2004 (jaarlijks): 'Basiscursus Asfaltverhardingen', 'Vervolgcursus Asfaltverhardingen', 'Asfaltkunde' i.s.m. KOAC-NPC (01/01/2004 - 01/01/1970)
 • Organisator en voorzitter van 2de Asfaltinnovatiesymposium 2019 (Antwerpen) (12/01/2019 - 12/01/2019)
 • Voorzitter en Organisator 1ste Asfalt Innovatie Symposium (https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rers/activities/ais2018/) (13/01/2018 - 13/01/2018)
 • Co-chair for session “Roads 2 (RO2)" en lid Scientific Comitee BestInfra Congres Praag 2017 (21/01/2017 - 22/01/2017)
 • Organisator en Voorzitter van Workshop "Towards a strategy for a circular resource management system in road engineering" tijdens World Resources Forum 2019 (https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rers/activities/wrf2019/) (25/01/2019 - 25/01/2019)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Diverse artikels, interviews in media (zie https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/public-relations/) (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Diverse artikels, persmomenten i.k.v. projecten ROAD_IT, Rejuvebit en actualiteit inzake wegenbouw (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • Reportage Fans of Flanders 'The recipe to avoid potholes' (01/01/2017 - 01/01/2017)
 • Opname Podcast Radio 1 - Lableven (een dag in het asfaltabo) (01/01/2019 - 01/01/2020)
 • Voordracht "De toekomst slim tegemoet met innovatieve sensortechnologie bij asfaltwerken" voor VLAWEBO - MATEXPO Kortrijk (12/01/2019 - 12/01/2019)
 • Medewerking aan artikel "We zijn al 30 jaar putjes aan het vullen - Investeren in infrastructuur is investeren in een duurzame maatschappij" De Standaard & vermelding Radio 1 (15/01/2018 - 15/01/2018)
 • Aanspreekpunt / Organisator Wetenschapsdagen - Wetenschapsweek voor opleiding bouwkunde (16/01/2014 - 01/01/1970)
 • Deelname Vlaamse havendag 2017 (17/01/2017 - 17/01/2017)
 • Spectrum lezing "Duurzame Wegenbouw" (23/01/2015 - 23/01/2015)
 • Coordinator en woordvoerder CyPaTs project (https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/projects-publications/road-engineering/cypats/) (25/01/2017 - 01/01/1970)
 • Krantenartikel "Onder Professoren: Nooit nog putten in de weg" Gazet van Antwerpen (28/01/2015 - 28/01/2015)

7. Deelname aan publiek debat

 • Deelname aan Lezingenreeks IENET "Digitale Toepassingen in de wegenbouw"; Ingenieurshuis, ROAD_IT (14/01/2018 - 14/01/2018)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Actief Lid - RILEM - International Union of laboratories and experts in construction materials, systems and structures, TC 206 ATB – Advanced Testing and characterizing of bituminous materials – Task group 5 “Recycling of bituminous materials”. (01/01/2006 - 31/01/2010)
 • Corresponderend lid van AAPT –Association of Asphalt Paving Technologists en ISAP – International Society for Asphalt Pavements (01/01/2007 - 01/01/1970)
 • Actief Lid- RILEM (International Union of laboratories and experts in construction materials, systems and structures), TC 237 SIB - Testing and Characterizing of Sustainable Innovative Bituminous Materials and Systems, Task Group 5 “Recycling”. (01/01/2011 - 01/01/2016)
 • Lid van VIK- Expertengroep Wegenbouw (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • Lid van diverse werkgroepen (ATB, TG5,...) van RILEM (01/01/2014 - 01/01/2014)

9. Andere

 • Redactielid revisie 'Handleiding keuze asfaltmengsels' - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (01/01/2019 - 16/01/2020)
 • Lid van redactiecommittee voor revisie van Standaardbestek 250 Agentschap wegen en verkeer (H6 en H14) (01/01/2019 - 31/01/2019)
 • Afgevaardigd vertegenwoordiger UA-FTI-EMIB bij Eurobitume (www.eurobitume.eu) (01/01/2017 - 01/01/1970)
 • Lezing op Wegen Tender Day "Efficiënt procesmanagament door het intelligent inzetten van IT(data) in de (asfalt)wegenbouw" - Sterrebeek (29/01/2015 - 29/01/2015)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Lid van CINT voor opleiding bouwkunde - Erasmus, Bilaterale overeenkomsten (01/01/2019 - 01/01/1970)

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Uitwisseling Onderwijs/Onderzoek met Oujda-Marokko (postdoc) Global Minds (01/01/2019 - 31/01/2019)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Onderzoekscoördinator Road Engineering Research Section (part of EMIB) (01/01/2001 - 01/01/2016)
 • Woordvoerder en Onderzoekscoördinator Road Engineering Research Section (Part of EMIB) (https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rers/) (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Vakgroepvoorzitter Infrastructuur (01/01/2018 - 01/01/1970)
 • Financieel beheer Onderwijs en Onderzoekslabo Infrastructuur (01/01/2019 - 01/01/1970)