Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • regelmatige vertegenwoordiging FWET/FYS op SID-INs / Open Campusdagen UA (01/01/2015 - 02/01/2019)
 • Organisatie van activiteiten in op een na alle edities van de Wetenschapsweek (01/01/1998 - 20/01/2015)
 • Advies aan middelbareschoolstudent, Jelle Holbrechts, voor zijn eindwerk over koolstof nanobuizen + begeleiding praktische proef (GIP). (15/01/2013 - 30/01/2013)
 • Vertegenwoodiging Faculteit Wetenschappen UA op de SID-IN Vlaams Brabant (19/1/2013); Vertegenwoodiging Dept. Fysica op de Open Campusdagen UA (25/4/2015) (19/01/2013 - 25/01/2015)

2. Andere

 • Organisatie van een activiteit in het kader van de Dag van de Technologie. (01/01/2003 - 31/01/2003)
 • Member of the selection committee for the position of a professor in the Faculty of Sciences, Chemistry Department, in the area of Molecular Spectroscopy (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Medelezer van groot aantal bachelortheses fysica en mastertheses fysica en chemie (01/01/2008 - 01/01/2019)
 • Member of the Selection Committee for the position of a professor in the Faculty of Sciences, Physics Department, in the area of Astronomy & Astrophysics (01/01/2014 - 01/01/2015)
 • Ondersteuning practica Sterrenkunde & Astrofysica (wetenschappelijke adviesverlening en praktische ondersteuning nachtelijke waarnemingen studenten 2BaFYS bij Volkssterrenwacht Urania) (01/01/2011 - 01/01/2019)
 • Departementeel Coördinator van het Honours Programma Wetenschappen: coordinatie bij de opstart van dit nieuwe programma (19/01/2014 - 01/01/2019)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Ondersteuning calibratie spectrometer voor Altius satelliet van het BIRA (11/01/2012 - 20/01/2014)

4. Organisatie congressen en workshops

 • International meeting on the chemistry of graphene and carbon nanotubes Brussels, Belgium, April 3 - 7, 2016 (03/01/2016 - 07/01/2016)
 • Member of the Scientific Committee of ESF research conference NanoCarb'2011 "Nanocarbons 2011: Carbon Nanotubes and Related Materials: From Physico-Chemical Properties to Biological and Environmental Effects" (06/01/2011 - 11/01/2011)
 • Organisation of the 2nd international Nano2Fun meeting on Photophysics & Nonlinear Spectroscopy, Antwerp 2014, funded by EU-FP7 project Nano2Fun (17/01/2014 - 19/01/2014)
 • Member of the local organising committee of the International Conference on Organic Photonics and Electronics 2006 & 9th International Conference on Organic Nonlinear Optics (ICONO’9 / ICOPE 2006), Bruges, Belgium (largest internat. conference on NLO) (24/01/2006 - 28/01/2006)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Verspreiding persberichten n.a.v. publicatie in Nature Nanotechnology, overgenomen door Belga en o.m. verschenen in het Nederlands, Frans, Engels, en Duits, bv. in Knack, RTL info, Pro-Physik.de, Engineeringnet, en vele andere. (01/01/2015 - 30/01/2015)
 • Support of outreach activity at University of Parma "Nano2Fun @ School" (making of optics demonstration material for primary and secondary schools) (01/01/2014 - 28/01/2015)
 • Verspreiding van 3 persberichten i.v.m. watervulling; scheiding van CNTs, en NLO, via Belga verschenen in >4 talen, bv. in EOS, EOS online, Knack, Het Ingenieursblad (KVIV),RTL Info, pro-physik.de,Belgium Unlimited (Ministerie van Buitenlandse Zaken),... (03/01/2007 - 31/01/2015)

Internationalisering

3. Andere

 • Supervision of master thesis of Erasmus exchange student Valentina Manici (Univ. Parma, IT) (01/01/2011 - 15/01/2011)
 • Supervision of master thesis of Erasmus exchange student Valentina Pia (Univ. Parma, IT) (01/01/2013 - 31/01/2013)
 • Supervision of internship of bachelor student Yutaka Takahashi from Tokyo Univ. of Agriculture and Technology (funded by Japanese Mobility Fellowship) (05/01/2012 - 26/01/2012)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Training Committee member of the EU-FP7 ITN network Nano2Fun "Nanochemistry of Molecular Materials for 2-Photon Functional Applications" (01/01/2013 - 01/01/2017)
 • Supervisory Board member of the EU-FP7 ITN network Nano2Fun "Nanochemistry of Molecular Materials for 2-Photon Functional Applications" (01/01/2013 - 01/01/2017)
 • Management Committee member van COST actie MP0603 "MicroCARS: Chemical Imaging by Means of CARS-Microscopy" (05/01/2009 - 20/01/2011)
 • Management Committee member en Core Group member als vice STSM manager van COST actie MP0902 "Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO)" (26/01/2009 - 05/01/2013)