Constructing age in children's literature : a digital approach to Guus Kuijer's oeuvre

Source
The lion and the unicorn - ISSN 0147-2593-45:1 (2021) p. 25-45

Putting the Sorting Hat on J.K. Rowling’s Reader: a digital inquiry into the age of the implied readership of the Harry Potter series

Source
Journal of Cultural Analytics - ISSN 2371-4549-5 (2021) p. 1-30

Silent voices: a digital study of the Herne Charterhouse Scribal Community (ca. 1350-1400)

Source
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden - ISSN 0929-8592-27:2 (2020) p. 186-195

De maat van het Middelnederlands : een digitaal onderzoek naar de prosodische en ritmische kenmerken van Middelnederlandse berijmde literatuur

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Departement Letterkunde, 2020,235 p.