Zezhong Zhang

Postdoc Researcher

Publications in the spotlight

Transforming solid-state precipitates via excess vacancies
Bourgeois Laure   Zhang Yong   Zhang Zezhong   Chen Yiqiang   Medhekar Nikhil, V  
Nature communications - ISSN 2041-1723-11:1 (2020)
Citatielink
Resolving the FCC/HCP interfaces of the $\gamma'(Ag_{2}Al)$ precipitate phase in aluminium
Zhang Zezhong   Rosalie Julian M.   Medhekar Nikhil V.   Bourgeois Laure  
Acta materialia - ISSN 1359-6454-174 (2019) p. 116-130
Citatielink
Effect of Ag addition on the precipitation evolution and interfacial segregation for Al-Mg-Si alloy
Weng Yaoyao   Ding Lipeng   Zhang Zezhong   Jia Zhihong   Wen Boyang   Liu Yingying   Muraishi Shinji   Li Yanjun   Liu Qing  
Acta materialia - ISSN 1359-6454-180 (2019) p. 301-316
Citatielink

Full bibliography of this author