'Urban policy is still elementary in my country'

I’ve obtained my master’s degree in Construction in Suriname, but because urban policy is still rather elementary in my country I decided to study a master programme abroad.

Dutch is my native language, so The Netherlands and Belgium were obvious choices to continue studying and I’ve considered both options. In the end I chose Belgium because I still have relatives living in The Netherlands, and I really wanted to stand on my own feet.

Apply before 28 February
My university in Suriname also has a cooperation agreement with UAntwerp, so my lecturers already gave me some information about the university.

Before I decided to apply in Antwerp, I did look up whether the degrees were internationally recognised and I’ve compared the study programmes from different universities. 

It was easy to find information on the programme and the application procedure, but international students who need a visa have to apply at the university before 28 February. This was earlier than I had expected so I missed the deadline and started my master programme a year later then what I had planned. Therefore I advise international students to start their application well in advance! And for students from Suriname: legalising your diploma has to be done at the Belgian embassy in Jamaica which takes a lot of time.

A 'kot'
The master I’m currently studying is taught in Dutch. Even though I’ve followed my bachelor programme in Dutch, I still had to get used to the language, because people here talk different to what I’m used to, and students themselves often speak dialect. 

Luckily I do understand the lecturers. The master programme is very specific, I now realise my previous education was rather general. I love studying this programme in Antwerp since the city is constantly evolving. So the environment I’m living in fits in nicely with my education. 

I already started looking for a student room when I was still in Suriname, but upon arrival in Antwerp the landlord of ‘my room' appeared to be on vacation. I then decided to explore the neighbourhood around campus and found a nice room on that same day.  You can see ‘for rent’ signs in front of the windows, so it’s quite easy to find accommodation (in Antwerp they call it a ‘kot’). In the building where I live all students communicate through a Facebook-group, which works really well. It’s nice to live in Antwerp. The city has a lot to offer, but it’s actually not that big.

What I’m going to do after my graduation?
I’m keeping all the options open for the moment. I would like to gain some work experience abroad, but if I can’t find a job in Europe I’ll go working in Suriname. There is plenty to do in my country!  

Interview with Cheryl van Hoop (in Dutch)

Cheryl van Hoop, Suriname, masterstudent in de stedenbouw en ruimtelijke planning.

Ik heb mijn bachelordiploma bouwkunde in Suriname behaald. Maar omdat het stedenbouwkundig beleid in mijn land nog in de kinderschoenen staat, leek het mij interessant om mijn master in het buitenland te studeren. Het Nederlands is mijn moedertaal, dus studeren in Nederland en België is een voor de hand liggende keuze. Uiteindelijk heb ik voor België gekozen omdat ik in Nederland nog familie heb en ik deze keer echt op eigen benen wou staan.

Aanvraag voor 28 februari
Mijn universiteit in Suriname heeft een samenwerkingsverband met UAntwerpen waardoor ik via mijn docenten al één en ander over de universiteit wist. Voor ik besliste om in Antwerpen een aanvraag in te dienen, heb ik wel uitgezocht of de diploma’s ook internationaal aanvaard worden en heb ik de studieprogramma’s van verschillende universiteiten vergeleken.

Het was makkelijk om informatie over de opleiding en aanvraagprocedure te vinden maar internationale studenten die een visum nodig hebben, moeten al voor 28 februari bij de universiteit een aanvraag indienen. Dat was veel eerder dan verwacht waardoor ik de deadline miste en een jaar later dan gepland met mijn masteropleiding ben begonnen. Ik raad internationale studenten dan ook aan om zeker op tijd met de aanvraag te beginnen! En voor studenten uit Suriname: het legaliseren van diploma’s moet via de Belgische ambassade in Jamaica gebeuren en dat neemt veel tijd in beslag.

Een 'kot'
Ook al heb ik mijn bacheloropleiding in het Nederlands gevolgd, toch heb ik moeten wennen aan de taal. De manier van praten anders is hier anders en studenten spreken dikwijls dialect. Gelukkig begrijp ik de docenten wel. De masteropleiding is héél gespecialiseerd, ik besef nu dat mijn vooropleiding vrij algemeen was. Ik vind het wel leuk om deze opleiding in Antwerpen te studeren, de stad is nog volop in ontwikkeling. Mijn leefomgeving sluit dus mooi aan bij mijn opleiding.

Ik was al in Suriname begonnen met het zoeken naar een studentenkamer, maar bij aankomst in Antwerpen bleek de eigenaar van ‘mijn kamer' met vakantie. Ik ben dan in de buurt van de campus op verkenning gegaan en heb dezelfde dag nog een leuke studentenflat gevonden. Overal zie je bordjes voor de ramen hangen met ‘te huur’ dus het is vrij eenvoudig om een kamer/flat (in Antwerpen zeggen ze ‘kot’) te vinden. Alle studenten in het gebouw waar ik woon, communiceren via Facebook. Het is prettig wonen in Antwerpen. De stad heeft veel te bieden en is eigenlijk niet zo groot.

Wat ik na mijn studies ga doen?
Ik hou voorlopig alle opties open. Ik zou graag een buitenlandse werkervaring opdoen maar als ik in Europa geen job vind, ga ik in Suriname aan de slag. Daar is meer dan genoeg te doen!