Over Alumni Office

Alumni Office is het centrale aanspreekpunt voor alle 65.000 alumni van de Universiteit Antwerpen. Doelstelling is om de banden tussen de universiteit, haar faculteiten en haar alumni en tussen de alumni onderling te versterken.

Onze alumni zijn immers niet enkel ambassadeurs voor hun Alma Mater, maar evenzeer bron van contacten, kennis en deskundigheid.

Het alumnibeleid is uitgegroeid tot een volwaardig instrument om de banden tussen de universiteit en haar oud-studenten en tussen de oud-studenten onderling te versterken.

Wie zijn onze alumni?

Alle afgestudeerden met een licentiaats- of masterdiploma of doctoraat behaald aan de Universiteit Antwerpen (of van een van de vroegere Antwerpse universiteiten) zijn automatisch alumnus/alumna.
Onze universiteit telt intussen ongeveer 65.000 alumni, verspreid over de hele wereld en actief in het brede maatschappelijke, sociaal-economische, culturele, en wetenschappelijke veld.

Wat biedt Alumni Office?

De Universiteit Antwerpen wil niet enkel een herinnering zijn voor haar alumni, maar ook een plaats om naar terug te keren om elkaar opnieuw te ontmoeten, om de band met professoren opnieuw aan te halen in het kader van bijscholing, lezingen, debatten, sociale activiteiten enz. Elk jaar worden een aantal activiteiten georganiseerd, instellingsbreed door Alumni office, of specifiek binnen een faculteit of opleiding door de alumniverenigingen.

Kunnen wij ook op u rekenen?

Laat ons weten hoe u het stelt, welk carrièrepad u uitstippelt en vooral: kom geregeld terug naar uw Alma Mater; als gastspreker of panellid , door het aanbieden van stageplaatsen aan de huidige studenten, door testimonials op infodagen met het zicht op rekrutering van nieuwe studenten enz. En ook voor een zeer praktische aangelegenheid: laat ons weten waar u woont, wat uw contactgegevens zijn, zodat wij u het Magazine Universiteit Antwerpen kunnen bezorgen, u kunnen uitnodigen op evenementen, ...