Alumnibeleid

Het alumnibeleid is uitgegroeid tot een volwaardig instrument om de banden tussen de universiteit en haar oud-studenten en tussen de oud-studenten onderling te versterken.

Wie zijn onze alumni?

Alle afgestudeerden met een licentiaats- of masterdiploma of doctoraat behaald aan de Universiteit Antwerpen (of van een van de vroegere Antwerpse universiteiten) zijn automatisch alumnus/alumna.
Onze universiteit telt intussen ongeveer 65.000 alumni, verspreid over de hele wereld en actief in het brede maatschappelijke, sociaal-economische, culturele, en wetenschappelijke veld.

Wat biedt Alumni Office?

De Universiteit Antwerpen wil niet enkel een herinnering zijn voor haar alumni, maar ook een plaats om naar terug te keren om elkaar opnieuw te ontmoeten, om de band met professoren opnieuw aan te halen in het kader van bijscholing, lezingen, debatten, sociale activiteiten enz. Elk jaar worden een aantal activiteiten georganiseerd, instellingsbreed door Alumni office, of specifiek binnen een faculteit of opleiding door de alumniverenigingen.