Giving

Het Universiteitsfonds Universiteit Antwerpen kan informatie geven over mecenaat, leerstoelen, giften, schenkingen en legaten.

Het Universiteitsfonds doet een beroep op de loyaliteit van alumni, bedrijven en al wie de Universiteit Antwerpen een warm hart toedraagt.

Info over giften, schenkingen en legaten: Universiteitsfonds