Privacy

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, stemt u ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. Deze laatste is de verantwoordelijke voor de verwerking. U stemt er mee in dat de registratie en de verwerking van uw persoonsgegevens door de Universiteit Antwerpen of door haar aangestelden in  alle confidentialiteit plaats heeft en enkel dient voor de organisatie van de hier vermelde activiteiten en services. Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden om u te contacteren met het oog op het verstrekken van informatie betreffende de alumniwerking van de Universiteit Antwerpen. U hebt het recht op toegang en correctie van uw persoonsgegevens evenals het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de Universiteit Antwerpen te contacteren op alumni@uantwerpen.be.

Externen krijgen geen toegang tot My Alumni Community.