Over Alumni Office

Alumni Office is het centrale aanspreekpunt voor alle 65.000 alumni van de Universiteit Antwerpen. Doelstelling is om de banden tussen de universiteit, haar faculteiten en haar alumni en tussen de alumni onderling te versterken.
Onze alumni zijn immers niet enkel ambassadeurs voor hun Alma Mater, maar evenzeer bron van contacten, kennis en deskundigheid.