ShOOWcase: 10 jaar Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Opleidings- en onderwijswetenschappen vierde haar 10-jarig jubileumfeest op vrijdag 21 september 2018

Programma studienamiddag 

14:00 – 14:15 uur Welkomstwoord door Prof. dr. Peter van Petegem

14:15 – 15:45 uur ShOOWcase presentaties

Vijf gastsprekers kwamen aan het woord die elk een van de vijf centrale beroepsrollen in de opleiding vertegenwoordigen. In elk 15 minuten bespraken zij welke inspiratie OOW hen heeft gegeven in hun eigen professionele activiteiten. Welke lessen van ‘lerens- en levensbelang’ hebben zij meegenomen? Ook gaven zij aan welke grote uitdaging zij zien voor zichzelf en voor de gehele OOW-sector naar de toekomst toe. Hoe kan OOW hun beroepsrol nog meer versterken?

  • De rol van communicator: Bram Faems - hoofd user experience bij lerarennetwerk KlasCement
  • De rol van ontwerper/veranderaar: Louise Delhaise & Pascale Cillis – Organisation Development Project Lead & Lead Training bij Pfizer
  • De rol van onderzoeker: Stijn Van Laer – doctorandus Instructional Psychology and Technology - KULeuven
  • De rol van leider/coördinator: Kristien Bruggeman – Directeur LAB-onderwijs
  • De rol van vakspecialist: Sandra Janssens – Opleidingshoofd Professionele bachelor lager onderwijs KdG

15:45 – 16:15 uur Koffiepauze

16:15 – 17:00 uur Paneldebat

Het panel bestond uit experten met elk een OOW-link. Zij gingen met elkaar in debat over de rol van OOW voor de maatschappij. De shOOWcase presentaties dienden als belangrijke input voor dit paneldebat. 

  • Koenraad Pierré - Directeur zorg Orthopedagogisch Centrum Clara Fey
  • Gert Vanthournout - Cel Onderwijsonderzoek AP Educational Research Unit
  • Ludo De Lee  - Coördinerend Inspecteur Divisie Basisonderwijs Onderwijsinspectie
  • Marianne Coopman - Algemeen secretaris bij Christelijk Onderwijzersverbond
  • Luc Van Praet - Directeur de! Kunsthumaniora Antwerpen

De moderator van het panel was Gio De Weerd, directeur Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier.

17:00 – 17:15 uur Causerie over 10 jaar OOW door Kristin Vanlommel

17:15 – 18:15 uur Receptie & netwerking

Avondprogramma

Locatie: Agora Caffee, Grote Kauwenberg 2, Antwerpen

Vanaf 18:30 uur tot …. : Walking dinner, quiz, OOW-fuif