Climate Chamber

De walk-in klimaatkamer is een onderzoeks- of testomgeving waarbij het hygrothermische gedrag van complexe structuren en bouwaansluitingen kan worden bestudeerd. Ze bestaat uit twee kamers die onafhankelijk kunnen worden geklimatiseerd en laat toe om bouw- en installatie-componenten (bvb. HVAC) en andere opstellingen te testen onder verschillende omgevingscondities.

Aanbod

De klimaatkamer bestaat uit drie gedeeltes:

  1. vaste gedeelte waarin “buitencondities” worden gesimuleerd: -20 tot +65°C en relatieve vochtigheid in te stellen bij temperaturen vanaf 10°C;
  2. mobiele gedeelte waarin “binnencondities” worden gesimuleerd: +10 tot +40°C en relatieve vochtigheid van 20 tot 90%;
  3. verplaatsbaar tussengedeelte waarop testpaneel van maximaal 1m70 op 1m70 kan worden opgebouwd.

Het verplaatsbaar tussengedeelte bevat de onderzochte component, of wordt open gelaten om een grotere testkamer te bekomen. Wanneer een component wordt geplaatst in het tussengedeelte, kan het warmtetransport door deze opstelling (bvb. thermisch onderbroken spouwankers) worden gemeten, net als het temperatuurverloop, lokale vochtigheidsgraad en luchtdichtheid. Ook zwaardere testopstellingen zijn mogelijk, zowel geprefabriceerd (door gebruik te maken van de beschikbare rolbrug) als ter plaatse opgebouwd.

Er is een brede set aan sensoren beschikbaar die tijdens de testen kunnen worden opgevolgd: lucht- en oppervlaktetemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid, warmtestroom en luchtdrukverschil. De condities in het vaste en mobiele gedeelte worden onafhankelijk aangestuurd via dynamische profielen in de labsoftware (bvb. gebruik makend van weerdata van het Belgische klimaat). Een voorbeeld van de ingestelde en bereikte condities, wordt weergegeven in de grafiek.

Op zoek naar partners

De walk-in klimaatkamer geeft bedrijven de kans om hun producten te optimaliseren onder een brede waaier van omgevingscondities. Denk daarbij aan bouwproducten (bvb. energieverliezen doorheen een meerlagige wand) of installatie componenten (bvb. efficiëntie van een warmtepomp).

De testen kunnen bijdragen aan zowel het ontwerpproces als het optimalisatie proces van uw producten (bvb. luchtdichtheid van een aansluiting tussen raam en muur). Ook het valideren van meetprotocollen (bvb. infrarood thermografie) onder extreme klimatologische omstandigheden, behoort tot de mogelijkheden.

Over de onderzoekers

De onderzoeksgroep “Energy and Materials in Infrastructure and Buildings” (EMIB) is actief binnen de sectoren van infrastructuur, gebouwen en warmtetoepassingen en onderzoekt kwaliteit, duurzaamheid en energie als geïntegreerde aspecten. EMIB is een complementair team van onderzoekers binnen de toegepaste ingenieurswetenschappen: bouwkunde en elektromechanica. Binnen deze onderzoeksgroep wordt de walk-in klimaatkamer vooral gebruikt binnen het onderzoeksdomein “Buildings and Installations: Retrofit and Design” (BiRD). BiRD richt zich op methodes voor (her-)ontwerp en prestatie beoordelingen met als streefdoel een duurzame gebouwde omgeving. BiRD vertrekt hierbij vanuit een geïntegreerde en integrale aanpak, waarbij gebruikerscomfort, energiegebruik, materialen, installatiekost, historische waarde, … vertaald worden naar meetbare prestatie-indicatoren.

Meer info: https://www.uantwerpen.be/en/research-and-innovation/info-for-companies/offer-for-companies/service-offers/walk-in-climate-cham/