Industriële elektrificatie voor een duurzame toekomst

De klimaatmars op 2 December met 75.000 betogers en recent nog de 12.500 spijbelende leerlingen van Youth for Climate die op 17 januari zijn gaan protesteren in onze hoofdstad tonen aan dat er steeds meer bezorgdheid is omtrent het klimaat. Maar zoals filosoof Maarten Boudry (UGent) aanhaalt in zijn interview in DeMorgen (19 Januari), is het klimaatdebat enorm ingewikkeld: “met alleen goede bedoelingen en politieke wil zal je helaas de wereld niet redden”. Noodzakelijk zijn deze goede bedoelingen en politieke wil ongetwijfeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een CO2-taks die onze bedrijven ertoe aanzet om minder vervuilend te gaan werken. Maar om minder vervuilend te kunnen werken hebben we wel nieuwe en betere technologieën nodig.

De chemische industrie welke tienduizenden mensen tewerkstelt in Vlaanderen, is vandaag nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en bijgevolg een belangrijke vervuiler in het Europese landschap. Het is echter een utopie te denken dat we geen chemische producten gaan nodig hebben in de toekomst. Denk bijvoorbeeld maar aan geneesmiddelen, meststoffen of hoogwaardige kunststoffen in windmolens en elektrische auto’s. Daarom is het zo belangrijk dat we nieuwe en betere technologieën ter beschikking hebben die toelaten om onze bedrijven een omslag te laten maken naar duurzame productieprocessen. Sinds een aantal jaren wordt hiervoor sterk gekeken naar de elektrificatie van de industrie. Door in plaats van warmte, veelal afkomstig van de verbranding van brandstoffen, elektriciteit te gaan gebruiken als energiebron, kunnen materialen op een veel duurzamere manier geproduceerd worden en kunnen afvalstromen worden geminimaliseerd.

De onderzoeksgroep Advanced Reactor Technology van de faculteit Toegepaste Ingenieurs-wetenschappen bestudeert hoe chemicaliën met behulp van elektriciteit (of elektrochemie) duurzaam geproduceerd kunnen worden. Zo bekijken we CO2 niet als afval, maar als bron om nieuwe materialen uit te maken en onderzoeken we hoe hernieuwbare elektriciteit op momenten van overschot kan worden opgeslagen in chemicaliën. Door elektriciteit direct toe te voegen aan de chemische reactor kunnen we de gewenste materialen maken bij kamertemperatuur en atmosferische druk, wat resulteert in minder afvalstromen en de milieubelasting sterk drukt. De elektrificatie van de industrie biedt met andere woorden veel opportuniteiten om te evolueren naar een duurzame samenleving waar onze ingenieurs cruciaal voor gaan zijn.

dr. Jonas Hereijgers
Onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Advanced Reactor Technology, Universiteit Antwerpen