Internet of Things

“Internet-of-Things” (IoT) of het internet-der-dingen”, is een term die meer en meer mensen kennen. Soms vanuit een absurde toepassing zoals een slimme luier die data doorstuurt naar je smartphone over hoe vol de pamper van je geliefkoosde jongste telg is of vanuit een internet-hack door middel van geconnecteerde camera’s,  waarbij meer tijd gestoken is om het productieproces te optimaliseren dan aan ontwikkelen van beveiligingsmethodes.

Maar uiteraard is IoT – en dan vooral het potentieel ervan – veel meer dan dat. IoT is een verzamelnaam voor het netwerk van toestellen, auto’s, gebouwen en andere fysieke objecten met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerk connectiviteit die data  opmeten, met elkaar kunnen uitwisselen en al dan niet bepaalde acties uit voeren.

Zowel qua toepassingen als qua businessmodellen zijn er drie grote groepen te onderscheiden, de eerste richt zich vooral op de consumentenmarkt, de tweede naar een gemeenschap met als voorbeeld slimme steden,  de derde  op de industrie. Deze laatste wordt ook wel “Industrial IoT” of IIoT genoemd.

Als we naar de consumentenmarkt kijken, dan zijn bekende voorbeelden de Nest thermostaat die zelf leert wanneer iemand aanwezig is en wat de beste instellingen zijn om je woning te verwarmen, of verschillende wearables zoals Fitbit en andere activity trackers die mensen gebruiken om zichzelf te motiveren wat meer te bewegen. Maar ook meer en meer huishoudtoestellen die verbonden zijn om later bijvoorbeeld afhankelijk van dynamische energieprijzen het beste moment van de dag zoeken om bijvoorbeeld de vaatwasser te laten werken.

Om zulke toepassingen goed te ontwikkelen komen er verschillende technieken samen, waar onderzoeksgroepen binnen onze faculteit en universiteit aan samenwerken om nieuwe innovaties te ontwikkelen, meer specifiek kennis van elektronica en hardware design, kennis van software design, zowel op de embedded toestellen als voor de data werken lokaal of in de cloud, verwerking van de data met behulp van artificiële intelligentie, kennis van de communicatie zowel tussen de toestellen en lokale infrastructuur als rechtstreeks naar mobiele netwerken van operatoren.

Maar uiteraard hebben deze toepassingen geen nut zonder doorgedreven kennis van het applicatiedomein waar deze toepassingen gebruikt worden. Enkele domeinen zijn slimme gebouwen, weginfrastructuur en energie, maar ook chemische processen zijn niet onbekend binnen onze faculteit.

En dat brengt ons bij het tweede luik Industriële IoT. In de industrie zien meer een meer bedrijven het potentieel van IoT, voorbeelden zijn predictive maintaince  bij windmolens, draadloze vibratie metingen bij moeilijk toegankelijke systemen of monitorring van temperatuur en vochtigheid voor conditiebewaking.

Naast de mogelijkheden die IoT technisch met zich meebrengt zit er een enorm potentieel in de achterliggende businessmodellen: fabrikanten kunnen rechtstreeks informatie vergaren over het gebruik van hun product zonder dat daar tussenschakels voor nodig zijn. Wat een enorme meerwaarde kan opleveren in de verbetering en opvolging van producten. Bedrijven kunnen service level agreements afspreken op de meerwaarde van wat hun product brengt in plaats van een gewone vaste verkoop prijs. Zo zijn er bedrijven die predictive maintenance doen die factureren op basis van de tijd dat ze een machine performanter kunnen maken t.o.v. een systemen waar het niet mogelijk is om vroegtijdig fouten op te sporen of te voorspellen. Het komende jaar is voor IoT het jaar waar de hype van geconnecteerde toestellen wordt omgezet naar nuttige toepassing die zowel voor consument, gemeenschap en industrie een meerwaarde bieden naar een duurzamere toekomst. De ingenieurs verbonden aan onze faculteit zullen hierbij zeker een belangrijke rol spelen.

Meer informatie